Folk er lei av dårlige veier

Folk er lei av dårlige veier

To av tre mener at det viktigste i samferdselspolitikken er å satse på kollektivtransport, mens halvparten av oss mener det viktigste er å vedlikeholde de veiene vi har.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Disse to områdene er de klare vinnerne blant folk, og det de vil at politikerne skal satse mest på, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Etterspørselen etter et godt kollektivtilbud har økt siden NAFs forrige befolkningsundersøkelse for to år siden. I 2015 svarte 62 prosent at de ville prioritere kollektivtransport, mens i 2017 er tallet 65. Prioriteringen av veivedlikehold har derimot gått noe tilbake fra 56 til 51 prosent. Satsing på jernbane har holdt seg på stødige 41 prosent.

- Tallene viser en økende bevissthet om at vi må satse på kollektivløsninger i fremtidens transportsystem, mener Sagedal.

De som mener bedre tilrettelegging for sykkel er det viktigste, har gått markant ned de to siste årene.

- Jeg er overrasket over at sykkelveier får lavere prioritet i årets undersøkelse. Selv om forholdene har blitt bedre de to siste årene, er det en stor jobb som gjenstår, sier Sagedal.

Gode veier er viktigst

Det er naturlig nok flere i storbyene enn i distrikts-Norge som mener kollektivsatsing er det viktigste. Men det som er overraskende er at det er så og si dødt løp mellom satsing på kollektivtransport og vedlikehold av veier i distriktene.

- Folk som bor grisgrendt synes at kollektivtransport er viktig, men spørsmålet er om det er der man skal sette inn støtet for å få flere busser, mener Sagedal.

- Godt vedlikeholdte veier kombinert med sikre miljøvennlige biler, er kanskje aller viktigst for å gi trygge hverdagsreiser der folk bor spredt. Dette er den beste medisinen i distrikts-Norge, fortsetter hun.

Flere vil ha miljøvennlige biler

Undersøkelsen viser også at det er en økende miljøbevissthet i befolkningen. Flere mener det er viktig å legge til rette for miljøvennlige biler for å redusere utslipp i år enn i 2015.

- Vi tolker denne økningen til å ha sammenheng med det økende fokuset på dårlig byluft og restriksjoner for dieselbiler. Dette har gjort folk mer bevisste på at miljøvennlige biler er bra, sier Inger Elisabeth Sagedal.

Tabell: Av de følgende tiltakene, hvilke mener du politikerne bør prioritere

2017 2015
Satsing på kollektivtransport 65 % 62 %
Vedlikehold av eksisterende veier 51 % 56 %
At byer og tettsteder blir bedre tilrettelagt for sykling 33 %  42 %
Mer satsing på jernbane 41 % 41 %
Utbygging av nye veier 35 % 35 %
Tilrettelegging for miljøvennlige biler for å redusere utslipp 21 % 15 %
Utbygging av ferjetilbudet 4 % 5 %

SELVKJØRENDE/21. mai 2019

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Ved 14-tiden i går rullet Ruters selvkjørende busser "Mads" og "Oda" avgårde på sin første ordinære kjøretur mellom Kontraskjæret og Vippetangen i Oslo. Fra og med i dag kan alle med gyldig Ruter-billett benytte seg av det nye reisetilbudet. Kjøretøyene har 11 sitteplasser for passasjerer og vil kjøre i opptil 18 km/t. Les hele saken

BOMPENGER/21. mai 2019

Innstramming på bruk av bompenger

Samferdselsminister Jon Georg Dale har nå besluttet at i porteføljestyrte bompengepakker i byområder med byvekstavtaler skal kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres ved å nedskalere eller helt kutte enkelte tiltak i pakken slik at ikke bilistene får økte bompenger. Les hele saken

INTERCITY/20. mai 2019

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Regjeringa legg no fram forslag for Stortinget om kostnadsrammer for InterCity-prosjekta Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen. Når Stortinget har fastsett kostnadsrammene, kan dei store byggjearbeida starte opp. Dei to InterCity-prosjekta skal etter planen stå ferdige på midten av 2020-talet. Les hele saken

Til toppen