Flyvende start for CDE partner i Skandinavia
(Foto: Nordic Bulk)

Flyvende start for CDE partner i Skandinavia

Få uker etter at Nordic Bulk landet en eksklusiv avtale med CDE global har de solgt anlegg til Iskalk på Island og opplever stor interesse fra mange av de største aktørene i Norge.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Dette er en stor nyhet som blir pratet om i bransjen, vi har allerede fått 6-7 forespørsler og booket møter for å se på muligheter og tilpasninger rundt vaskeanlegg fra CDE, sier Peder Egeland, daglig leder i Nordic Bulk.

Han mener resirkulering av gammel masse er et naturlig steg videre innen pukk og grus. Både for bransjen som helhet og Nordic Bulk som har designet og bygget anlegg for norske pukkverk i 25 år.

Hva betyr vaskeanlegg i Norge 

I flere årtier har det blitt vasket masser i Norge, da spesielt grusmasser som inneholder for mye slam. Nå minker flere av de naturlige forekomstene på sand, da øker behovet for å fremstille tilslag til betong og asfalt fra knust stein. Dette kan dekke behovene i større samferdselsprosjekter fremover. Vasking kan også brukes til å gjenvinne lett forurensede masser og uttak av mineraler.

– Resirkulering av gammel masse er et utrolig hett tema ettersom det gir bedre økonomi for kundene som oppnår bedre massebalanse og hever kvaliteten. Det passer utmerket med vår visjon om å utfordre dagens løsninger for å møte fremtidens behov for byggesteiner, forteller han videre.

Sammen med CDE har Nordic Bulk et mål om å være ledende på økt utnyttelse av gamle ressurser i Skandinavia. 

Stor interesse

På Vei og anlegg 2018 profilerte Nordic Bulk nyheten aktivt, i ettertid har det blitt profilert aktivt i fagblader og på sosiale medier.

– Den store interessen viser at tiden er inne for økt satsning på gjenvinning og kostnadseffektivisering. Det er viktig at bransjen utvikler seg i denne retningen når det ligger så store verdier i gammel masse, påpeker Egeland.

  Foto: Nordic Bulk

CDE global er Europas ledende aktør på resirkulering av gammel masse. Anleggene er designet for å skille jord, sand, stein og annet avfall med bruk av vannsikter og syklonteknologi.

Vasker ut lønnsomme ressurser

Velde Pukk på Sandnes har Europas største miljøstasjon levert av CDE, hvor satsing på gjenvinning har gitt større slagkraft innen asfalt og betong.

– Lastebilene frakter verdifull gravemasse inn, og rene fraksjoner ut. Det gir effektiv drift. Vi har nylig kjøpt enda ett CDE anlegg som gir bedre massebalanse. Vi satser hardt på resirkulering og økt utnyttelse, forteller Kjartan Eggebø, Driftsleder pukk og miljø i Velde pukk. 

Ettersom urene masser fra knust betong, gamle veier og utgraving av tomter nærmest er umulige å tørrsikte, er det nødvendig å vaske ut den dårlige massen.

– I stedet for å deponere masse kan man enkelt utnytte ressursene med CDE sin unike teknologi. CDE har fortalt om kunder som har gått fra å betale for deponi, til å selv få betalt for ferdigvaska masser, da kan man for alvor øke lønnsomheten, sier Egeland i Nordic Bulk.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen