Flyttet knuseverk 240 mil fra Finland til Norge

Flyttet knuseverk 240 mil fra Finland til Norge

Et voksende marked for NCC innen steinmaterialer i Trøndelag krevde økt produksjonskapasitet på Gjølme pukkverk i Orkanger. Da det viste seg at NCC Finland hadde et knuseverk som ikke lenger var i drift, ble dette demontert og fraktet med båt de 240 milene til Norge og Trøndelag.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Nå er gjenbruksprosjektet fullført og NCCs nye knuseverk på Gjølme pukkverk er satt i drift. Med en kapasitet på 200 000 tonn/år, skal det nye knuseverket dekke inn den økte markedsetterspørselen etter steinmaterialer som NCC opplever i distriktet.

– Det er et stort behov i markedet her i Orkanger og den økte kapasiteten det nye knuseverket tilfører er kjærkommen. NCCs egne selskaper og underleverandører, samt lokale entreprenører og aktører i betongmarkedet i distriktet vil dra nytte av den økte kapasiteten her på Gjølme pukkverk, sier Christian Loiro, avdelingsleder i NCC.

Fire dager på båt fra Helsinki til Orkanger

Det finske anlegget, som hadde en produksjonskapasitet på 800.000 tonn/år, ble nedskalert til en produksjonskapasitet på 200.000 tonn/år som var nok til å dekke etterspørselen i Orkanger i denne omgang. Det omfattende monteringsarbeidet startet i januar og det var først i forrige uke at anlegget startet produksjonen. En innkjøringsfase gjenstår før anlegget når optimal produksjonskapasitet.

Tapani Nikkilä fra NCC i Finland ble med på reisen over til Norge for å bistå i montering og innkjøring i Orkanger i tillegg til å bidra med rask og effektiv oppretting av innkjøringsproblemer som måtte dukke opp. Nikkilä har siden februar i år hatt sin adresse i Orkanger og blir værende til mars.

– Vi har klart å opprettholde en bra produksjon og et godt salg til tross for mye tid og krefter som har gått med i planlegging, flytting, montering og innkjøring av det nye verket. Jeg ønsker å gi en stor takk til alle våre kunder som har holdt ut i den til dels kaotiske tiden, sier Loiro.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen