Flyttet knuseverk 240 mil fra Finland til Norge

Flyttet knuseverk 240 mil fra Finland til Norge

Et voksende marked for NCC innen steinmaterialer i Trøndelag krevde økt produksjonskapasitet på Gjølme pukkverk i Orkanger. Da det viste seg at NCC Finland hadde et knuseverk som ikke lenger var i drift, ble dette demontert og fraktet med båt de 240 milene til Norge og Trøndelag.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Nå er gjenbruksprosjektet fullført og NCCs nye knuseverk på Gjølme pukkverk er satt i drift. Med en kapasitet på 200 000 tonn/år, skal det nye knuseverket dekke inn den økte markedsetterspørselen etter steinmaterialer som NCC opplever i distriktet.

– Det er et stort behov i markedet her i Orkanger og den økte kapasiteten det nye knuseverket tilfører er kjærkommen. NCCs egne selskaper og underleverandører, samt lokale entreprenører og aktører i betongmarkedet i distriktet vil dra nytte av den økte kapasiteten her på Gjølme pukkverk, sier Christian Loiro, avdelingsleder i NCC.

Fire dager på båt fra Helsinki til Orkanger

Det finske anlegget, som hadde en produksjonskapasitet på 800.000 tonn/år, ble nedskalert til en produksjonskapasitet på 200.000 tonn/år som var nok til å dekke etterspørselen i Orkanger i denne omgang. Det omfattende monteringsarbeidet startet i januar og det var først i forrige uke at anlegget startet produksjonen. En innkjøringsfase gjenstår før anlegget når optimal produksjonskapasitet.

Tapani Nikkilä fra NCC i Finland ble med på reisen over til Norge for å bistå i montering og innkjøring i Orkanger i tillegg til å bidra med rask og effektiv oppretting av innkjøringsproblemer som måtte dukke opp. Nikkilä har siden februar i år hatt sin adresse i Orkanger og blir værende til mars.

– Vi har klart å opprettholde en bra produksjon og et godt salg til tross for mye tid og krefter som har gått med i planlegging, flytting, montering og innkjøring av det nye verket. Jeg ønsker å gi en stor takk til alle våre kunder som har holdt ut i den til dels kaotiske tiden, sier Loiro.

JURIDISK/25. mars 2019

Kontraktene må forståes og utvikles

– I en bransje hvor beløpene veldig fort blir store, er kontraktene uten tvil avgjørende viktig. De er viktige i andre bransjer også, men kanskje spesielt viktige i bygge- og anleggsbransjen. Kontraktene må forståes, og kanskje til og med utvikles, slik at de passer til den jobben som skal gjøres. Les hele saken

ASFALT/25. mars 2019

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

– Veidekke hadde et felles prosjekt med Shell Bitumen som startet på slutten av 1990-tallet , der fokus var å redusere miljøpåvirkningen fra produksjon av asfalt. I dette arbeidet ble WAM-Foam utviklet, hvor man oppnådd en  betydelig reduksjon i utslippet. Slik sett var Veidekke tidlig ute – og vi fortsetter vårt miljøfokus. Les hele saken

Til toppen