Flyttet knuseverk 240 mil fra Finland til Norge

Flyttet knuseverk 240 mil fra Finland til Norge

Et voksende marked for NCC innen steinmaterialer i Trøndelag krevde økt produksjonskapasitet på Gjølme pukkverk i Orkanger. Da det viste seg at NCC Finland hadde et knuseverk som ikke lenger var i drift, ble dette demontert og fraktet med båt de 240 milene til Norge og Trøndelag.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Nå er gjenbruksprosjektet fullført og NCCs nye knuseverk på Gjølme pukkverk er satt i drift. Med en kapasitet på 200 000 tonn/år, skal det nye knuseverket dekke inn den økte markedsetterspørselen etter steinmaterialer som NCC opplever i distriktet.

– Det er et stort behov i markedet her i Orkanger og den økte kapasiteten det nye knuseverket tilfører er kjærkommen. NCCs egne selskaper og underleverandører, samt lokale entreprenører og aktører i betongmarkedet i distriktet vil dra nytte av den økte kapasiteten her på Gjølme pukkverk, sier Christian Loiro, avdelingsleder i NCC.

Fire dager på båt fra Helsinki til Orkanger

Det finske anlegget, som hadde en produksjonskapasitet på 800.000 tonn/år, ble nedskalert til en produksjonskapasitet på 200.000 tonn/år som var nok til å dekke etterspørselen i Orkanger i denne omgang. Det omfattende monteringsarbeidet startet i januar og det var først i forrige uke at anlegget startet produksjonen. En innkjøringsfase gjenstår før anlegget når optimal produksjonskapasitet.

Tapani Nikkilä fra NCC i Finland ble med på reisen over til Norge for å bistå i montering og innkjøring i Orkanger i tillegg til å bidra med rask og effektiv oppretting av innkjøringsproblemer som måtte dukke opp. Nikkilä har siden februar i år hatt sin adresse i Orkanger og blir værende til mars.

– Vi har klart å opprettholde en bra produksjon og et godt salg til tross for mye tid og krefter som har gått med i planlegging, flytting, montering og innkjøring av det nye verket. Jeg ønsker å gi en stor takk til alle våre kunder som har holdt ut i den til dels kaotiske tiden, sier Loiro.

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen