Flyttet 800 tonn bru

Flyttet 800 tonn bru

Onsdag 24. februar ble den nye Drivabrua manøvrert på plass over elva Driva på fylkesveg 62 på Sunndalsøra.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Den nye brua er ei nettverksbuebru med ett spenn, og brudekket henger i 84 kabler som er festet til buen. Brua skal erstatte de eksisterende bruene fra 1914 og 1984.

I går ble den 800 tonn tunge konstruksjonen kjørt over elva Driva. Under hvert hjørne av brua var det plassert motoriserte vogner som kalles «multiwheelere». Disse har hydraulisk drift på alle hjul, og kommuniserer med hverandre. I praksis var det som et kjøretøy som operatøren betjente med en avansert fjernstyring.

Presisjonsarbeid

Portene for å kjøre den enorme brukonstruksjonen -111 meter lang, 17 meter høy, 15 meter bred og med en vekt på 800 tonn - hadde bare femten centimeter klaring på hver side av multiwheelerne. Men arbeiderne hadde full kontroll, og etter drøyt fire timer var brua plassert over elva.

[img id="2"]

I elva var det laget en fylling med en åpning for å slippe vannet gjennom. Over denne åpningen var det plassert to midlertidige bruer som brua ble kjørt over.

I dag jekkes brua opp på midlertidige landkar på begge sidene. Brua skal fungere som en interimsbru mens de gamle bruene rives. Deretter skal det støpes permanente landkar på begge sider før den nye brua kan skubbes på sin permanente plass, der de gamle bruene tidligere var.

- På morgenen før arbeidene startet hadde vi en sikker jobbanalyse med alle involverte der vi gikk gjennom dagens arbeider. Takket være god planlegging ble dagen akkurat som planlagt. Nå blir det kake før hverdagen starter med å få unna alle arbeider som må være gjort før vårflommen kommer, forteller byggeleder Inge Tonny Nås.

Det er nå lite issmelting og derfor lav vannføring i elva.

- Vi har mulighet til å åpne opp fyllingen om vannføringen øker, forteller Nås.

[img id="1"]

Bruene står nå side om side, den ene bygget hundre år etter den andre. Men likevel så er konstruksjonene lik. Målet er å få lagt betong før påske, og prosjektleder Per Bjørn Gjelsten tror de første bilene kan kjøre over brua på den midlertidige plasseringen i juni.

Internasjonal bru

Stålet til brua kommer fra Sverige, delene er sveiset sammen i Tsjekkia og opphengsvaierne kommer fra Sveits. Monteringen har foregått på et industriområde like ved elva Driva. Brua vil veie 2000 tonn når dekket er ferdig støpt.

- Den mest tidkrevende armeringen er montert, men på grunn av tyngden vi kan belaste midlertidige bruene med, må mesteparten monteres når bru er kjørt over, forteller Nås.

Den nye Drivabrua skal stå ferdig i slutten av november i år.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen