Flyttet 800 tonn bru

Flyttet 800 tonn bru

Onsdag 24. februar ble den nye Drivabrua manøvrert på plass over elva Driva på fylkesveg 62 på Sunndalsøra.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Den nye brua er ei nettverksbuebru med ett spenn, og brudekket henger i 84 kabler som er festet til buen. Brua skal erstatte de eksisterende bruene fra 1914 og 1984.

I går ble den 800 tonn tunge konstruksjonen kjørt over elva Driva. Under hvert hjørne av brua var det plassert motoriserte vogner som kalles «multiwheelere». Disse har hydraulisk drift på alle hjul, og kommuniserer med hverandre. I praksis var det som et kjøretøy som operatøren betjente med en avansert fjernstyring.

Presisjonsarbeid

Portene for å kjøre den enorme brukonstruksjonen -111 meter lang, 17 meter høy, 15 meter bred og med en vekt på 800 tonn - hadde bare femten centimeter klaring på hver side av multiwheelerne. Men arbeiderne hadde full kontroll, og etter drøyt fire timer var brua plassert over elva.

[img id="2"]

I elva var det laget en fylling med en åpning for å slippe vannet gjennom. Over denne åpningen var det plassert to midlertidige bruer som brua ble kjørt over.

I dag jekkes brua opp på midlertidige landkar på begge sidene. Brua skal fungere som en interimsbru mens de gamle bruene rives. Deretter skal det støpes permanente landkar på begge sider før den nye brua kan skubbes på sin permanente plass, der de gamle bruene tidligere var.

- På morgenen før arbeidene startet hadde vi en sikker jobbanalyse med alle involverte der vi gikk gjennom dagens arbeider. Takket være god planlegging ble dagen akkurat som planlagt. Nå blir det kake før hverdagen starter med å få unna alle arbeider som må være gjort før vårflommen kommer, forteller byggeleder Inge Tonny Nås.

Det er nå lite issmelting og derfor lav vannføring i elva.

- Vi har mulighet til å åpne opp fyllingen om vannføringen øker, forteller Nås.

[img id="1"]

Bruene står nå side om side, den ene bygget hundre år etter den andre. Men likevel så er konstruksjonene lik. Målet er å få lagt betong før påske, og prosjektleder Per Bjørn Gjelsten tror de første bilene kan kjøre over brua på den midlertidige plasseringen i juni.

Internasjonal bru

Stålet til brua kommer fra Sverige, delene er sveiset sammen i Tsjekkia og opphengsvaierne kommer fra Sveits. Monteringen har foregått på et industriområde like ved elva Driva. Brua vil veie 2000 tonn når dekket er ferdig støpt.

- Den mest tidkrevende armeringen er montert, men på grunn av tyngden vi kan belaste midlertidige bruene med, må mesteparten monteres når bru er kjørt over, forteller Nås.

Den nye Drivabrua skal stå ferdig i slutten av november i år.

SAMFERDSELSPROSJEKTER/21. februar 2018

Stor leveranse til Norges største samferdselsprosjekt

Den bærekraftige membranleverandøren Derbigum har levert 42.000 kvadratmeter vanntrykksmembran til 10 kulverter til Norges største og mest ambisiøse samferdselsprosjekt noensinne – nemlig ferjefri E39. Les hele saken

Til toppen