Illustrasjon av rørbru i forbindelse med arbeidet med E39.
Illustrasjon av rørbru i forbindelse med arbeidet med E39. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Flytende rørbruer: Bølgebasseng i Sør-Korea kan gi verdifull kunnskap

Et nytt forskningssenter for flytende rørbruer er under etablering i Sør-Korea, og der er de nå i gang med å bygge verdens nest største bølgebasseng.

  • rørbru
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Kjernekompetanse om hvordan rørbruer kan bygges og driftes vil være til stor nytte for Ferjefri E39-prosjektet, sier Mathias Egeland Eidem.

Eidem som er leder av delprosjektet Fordkryssing, forteller at koreanerne var svært interesserte i Ferjefri E39-prosjektet. Han har nylig presentert prosjektet på en internasjonal workshop arrangert i Busan av Korea Advanced Institute og Science and Technology (KAIST).

Det at de legger ned så store ressurser i å forske på rørbruteknologi og andre flytende konstruksjoner, er veldig verdifullt for oss.

- Mathias Egeland Eidem

– Deltakerne ville gjerne høre om resultatene vi har kommet frem til så langt. De viste stor interesse for blant annet beregningsverktøyene vi benyttet i våre studier av rørbru og var i tillegg opptatt av hvilken instrumentering vi ønsket å ha på en mulig rørbru. Norge er jo kjent for å være i front når det gjelder utvikling av offshore-teknologi, og utvikling av betong for bruk offshore. I tillegg var de interessert i å høre om hvilke utfordringer vi har med klimalaster på konstruksjoner, utdyper han.

Forskningsprogram over syv år

KAIST har nylig etablert et eget forskningsprogram: «Smart Submerged Floating Tunnel Systems Research Center». Forskningsprogrammet vil gå over syv år. Senteret har knyttet til seg cirka 60 forskere. Per i dag finnes ingen konkrete planer for å bygge en rørbru i Sør-Korea.

Verdens nest største bølgebasseng

– Det er interessant for oss å kunne dra nytte av forskningen som foregår ved senteret.

Det store bølgebassenget er under bygging. Bildet viser Mathias Egeland Eidem (t.h.) sammen med assisterende professor HeonYong Kang (Texas A&M University) og Tina Vejrum (COWI). Foto: Statens vegvesen

De vil kunne gjennomføre bassengtester i et helt nytt bølgebasseng som er under bygging i Busan, og dette blir verdens nest største bølgebasseng når det er ferdig. Det blir 100 meter langt, 50 meter bredt og 15 meter dypt. I tillegg har det en «pit» hvor dybden går ned til 50 meter. Til sammenligning er det største anlegget vi har i Norge bare 10 meter dypt.

– Det at de legger ned så store ressurser i å forske på rørbruteknologi og andre flytende konstruksjoner, er veldig verdifullt for oss. Det vil være nyttig for oss å utveksle erfaringer med dem, og å knytte til oss forskere som kan hjelpe oss med konkrete problemstillinger i Ferjefri E39-prosjektet, avslutter Eidem.

Til toppen