Flyr høyt på vindkraft i Afrika

Flyr høyt på vindkraft i Afrika

Tønsberg-firmaet WindSim er i ferd med å simulere seg til suksess på det afrikanske kontinentet. Tidligere i år etablerte selskapet kontor i Sør-Afrika. Nå står Kenya for tur.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Sør-Afrika er et av de landene i verden som gjennomfører skiftet til miljøvennlig, fornybar energi i størst tempo. For å gjøre det må landet utnytte nyeste teknologi best mulig, og det er der WindSim kan bidra. Firmaet leverer programvare som simulerer detaljert og nøyaktig hvordan vinden kommer til å bevege seg over et område. På bakgrunn av det kan de som bygger vindmølleparker plassere vindmøllene langt mer nøyaktig enn tidligere og få betydelig høyere energiproduksjon fra vindmøllene, samt økt levetid.

[img id="1"]

- Vi gjorde grundige markedsundersøkelser i Sør-Afrika før vi valgte å gå inn der, sier Arne Gravdahl, grunnlegger av WindSim.

- Markedet trenger og ønsker den teknologien norske bedrifter kan levere. Basert på det etablerte vi virksomhet der, og nå vokser vi videre, sier han.

Behov for fornybar energi

Kull utgjør 75 prosent av kraftproduksjonen i Sør-Afrika. Mange av kullkraftverkene er gamle, dårlig vedlikeholdt og sterkt forurensende. Derfor er det stort behov for fornybar energi, som solenergi, vindenergi og bølgekraft. Alle disse energikildene er i rask vekst. Dette markedet kommer til å vokse betydelig i de nærmeste årene, og her er det store muligheter for norske virksomheter.

- Sør-Afrika og kanskje særlig Cape Town har god infrastruktur og universiteter i verdensklassen, sier lederen for Innovasjon Norges kontor i Sør-Afrika, Heidi Dahl entusiastisk.

- Landet har posisjonert seg som en digital hovedstad for hele Afrika. Universitetene satser tungt på forskning og faglig innovasjon med næringslivspotensiale. Det betyr store muligheter for norske virksomheter i en rekke bransjer, fortsetter hun.

[img id="2"]

South Africa-Norway Science Week

Derfor arrangerer Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Senter for internasjonalisering av utdanning og den norske ambassaden sammen med en rekke utdannings- og forskningsinstitusjoner i Sør-Afrika, det de kaller South Africa-Norway Science Week i slutten av oktober og begynnelsen av november. Havet og den blå økonomien står i fokus på arrangementet.

Sørafrikanerne har konkrete planer for å hente ut mer av potensialet som ligger i landets havområder. Landet har identifisert fire prioriterte områder: havbasert transport og produksjon, offshore olje- og gassproduksjon, oppdrett og tjenester knyttet til bevaring og forvaltning av havressursene. Norske virksomheter har fantastisk kompetanse, produkter og tjenester å tilby på alle disse områdene.

- Flere norske virksomheter bør kunne gå inn i det sør-afrikanske markedet på samme måte som Windsim har gjort. Det er store muligheter i skipsbygging og -reparasjon, -produksjon, havneutvikling og opplæring, avslutter Heidi Dahl.

SELVKJØRENDE/21. september 2018

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Siden 2010 har Avinor hatt en visjon og et ønske om å automatisere vintervedlikehold. I mars ble autonom snørydding demonstrert på Fagernes lufthavn, og i vinter tar Avinor steget videre med testing av to selvkjørende brøytekjøretøy på Oslo lufthavn. Prosjektet er et av de første i verden der store maskiner skal kjøre autonomt, og sørge for å holde flyplassområder snøfrie. Les hele saken

TRIKK/21. september 2018

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo fortsetter med full styrke

Oslo byfogdembete har gitt Sporveien fullt medhold og nekter Siemens innsyn i taushetsbelagt informasjon mellom Sporveien og leverandøren CAF. Siemens har med dette tapt saken som ble anlagt etter at selskapet ikke nådde opp i konkurransen om å få levere de nye trikkene til Oslo. Arbeidet med trikkeanskaffelsen kan dermed fortsette. Les hele saken

SAMFERDSEL/20. september 2018

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var relasjonane han har til Vidar Brein-Karlsen (Huawei Technologies Norway), Reynir Jóhannesson (Ice) og Arne Johan Dale (Havila Shipping). Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har no kome med sine vurderingar. Les hele saken

Til toppen