Flyr høyt på vindkraft i Afrika

Flyr høyt på vindkraft i Afrika

Tønsberg-firmaet WindSim er i ferd med å simulere seg til suksess på det afrikanske kontinentet. Tidligere i år etablerte selskapet kontor i Sør-Afrika. Nå står Kenya for tur.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Sør-Afrika er et av de landene i verden som gjennomfører skiftet til miljøvennlig, fornybar energi i størst tempo. For å gjøre det må landet utnytte nyeste teknologi best mulig, og det er der WindSim kan bidra. Firmaet leverer programvare som simulerer detaljert og nøyaktig hvordan vinden kommer til å bevege seg over et område. På bakgrunn av det kan de som bygger vindmølleparker plassere vindmøllene langt mer nøyaktig enn tidligere og få betydelig høyere energiproduksjon fra vindmøllene, samt økt levetid.

[img id="1"]

- Vi gjorde grundige markedsundersøkelser i Sør-Afrika før vi valgte å gå inn der, sier Arne Gravdahl, grunnlegger av WindSim.

- Markedet trenger og ønsker den teknologien norske bedrifter kan levere. Basert på det etablerte vi virksomhet der, og nå vokser vi videre, sier han.

Behov for fornybar energi

Kull utgjør 75 prosent av kraftproduksjonen i Sør-Afrika. Mange av kullkraftverkene er gamle, dårlig vedlikeholdt og sterkt forurensende. Derfor er det stort behov for fornybar energi, som solenergi, vindenergi og bølgekraft. Alle disse energikildene er i rask vekst. Dette markedet kommer til å vokse betydelig i de nærmeste årene, og her er det store muligheter for norske virksomheter.

- Sør-Afrika og kanskje særlig Cape Town har god infrastruktur og universiteter i verdensklassen, sier lederen for Innovasjon Norges kontor i Sør-Afrika, Heidi Dahl entusiastisk.

- Landet har posisjonert seg som en digital hovedstad for hele Afrika. Universitetene satser tungt på forskning og faglig innovasjon med næringslivspotensiale. Det betyr store muligheter for norske virksomheter i en rekke bransjer, fortsetter hun.

[img id="2"]

South Africa-Norway Science Week

Derfor arrangerer Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Senter for internasjonalisering av utdanning og den norske ambassaden sammen med en rekke utdannings- og forskningsinstitusjoner i Sør-Afrika, det de kaller South Africa-Norway Science Week i slutten av oktober og begynnelsen av november. Havet og den blå økonomien står i fokus på arrangementet.

Sørafrikanerne har konkrete planer for å hente ut mer av potensialet som ligger i landets havområder. Landet har identifisert fire prioriterte områder: havbasert transport og produksjon, offshore olje- og gassproduksjon, oppdrett og tjenester knyttet til bevaring og forvaltning av havressursene. Norske virksomheter har fantastisk kompetanse, produkter og tjenester å tilby på alle disse områdene.

- Flere norske virksomheter bør kunne gå inn i det sør-afrikanske markedet på samme måte som Windsim har gjort. Det er store muligheter i skipsbygging og -reparasjon, -produksjon, havneutvikling og opplæring, avslutter Heidi Dahl.

JERNBANE/18. oktober 2018

Go-Ahead er tildelt kontrakten for Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen

Jernbanedirektoratet har besluttet at kontrakten for å stå for togtilbudet på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen tildeles Go-Ahead Norge AS. Tre togselskap var med i sluttfasen av konkurransen og det var små forskjeller mellom dem. Les hele saken

JERNBANE/16. oktober 2018

Dobbeldekkertog som midlertidig løsning på Østfoldbanen blir for dyrt

Jernbanedirektoratet har nå konkludert i spørsmålet om innleie av dobbeltdekkertog kunne være en midlertidig løsning for å gi bedre passasjerkapasitet på Østfoldbanen. Grundige undersøkelser viser at dette blir for kostbart som en midlertidig løsning. Les hele saken

Til toppen