Flyplasskrysset åpner for trafikk

Flyplasskrysset åpner for trafikk

Onsdag 14. september åpnet den nye avkjøringen fra E6 fra nord i retning Gardermoen. Den nye rampen fra E16 og til E6 i nordgående retning ved Jessheim nord åpnet for trafikk natt til torsdag 15. september. En anleggsperiode på vel et år er over.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Siden sommeren 2015 har NCC på oppdrag for Statens vegvesen bygget nye nordvendte ramper i krysset mellom E6 og E16 ved Jessheim og to nye felt på E6 mellom kryss E6/E16 og avkjøringen til Jessheim. Mellom disse to kryssene er det også skiftet rekkverk og veglys.

Åpner før nytt terminalbygg på OSL

NCC er nå ferdig med arbeidene, og onsdag 14. september klokken 05.00 ble den nye rampen fra E6 nordfra i retning Gardermoen tatt i bruk.  Natt til 15. september ble trafikken på rampen fra E16 mot E6 i nordgående retning tatt i bruk. I reguleringsplanen for det nye terminalbygget på Oslo lufthavn Gardermoen (OSL) heter det at de nye nordvendte rampene skal åpne for trafikk før det nye terminalbygget på OSL åpner våren 2017. De nye nordvendte rampene i krysset mellom E6 og E16 åpner følgelig i god tid før terminalbygget.

Finansieres av statlige midler

OSL har forskuttert betalingen av de nye nordvendte rampene i krysset mellom E16 og E16. Utbyggingen av krysset skal finansieres av statlige midler slik at OSL får refundert sine utlegg til utbyggingen. Kontrakten med NCC var på 141.416.245,- pluss mva. I tillegg kommer kostnader til blant annet grunnerverv, rekkverk og annet arbeid gjort i regi av Statens vegvesen.

Det gamle krysset vil bestå inntil videre

Inntil videre kan trafikantene benytte både nye og gamle ramper mellom E16 og E6 ved Jessheim nord. Rampene som har vært i drift siden 1997 vil ikke rives før nytt næringsparkkryss nord for eksisterende kryss er ferdig bygget. Finansieringen av nytt næringsparkkryss er ikke avklart, noe som gjør at det er uvisst når dette krysset bygges

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen