Flyplassbrøyting automatiseres med norsk snow-how

Flyplassbrøyting automatiseres med norsk snow-how

På mange felt jobbes det med å utvikle selvkjørende konsepter. Semcon Devotek jobber med automatiseringsteknologi, mens Øveraasen AS er verdensledende på brøyting av flyplasser. Sammen skal de gjøre snøryddingen på flyplasser autonom.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Yeti Snow Technology er et utviklingsprosjekt for å utvikle og demonstrere en selvkjørende brøytebil for flyplass. Oppdragsgiver er Avinor.

– Vi er med i et forsknings- og utviklingsprosjekt for å få frem denne prototypen. Her bidrar vi med vår kompetanse på flyplassdrift, sier fagsjef for rullende materiell i Avinor, Tor Holmgren.

– Brøyting er vårt kjerneområde, vi vet hva som må til for å kunne gjøre en tilfredsstillende jobb, sier avdelingsleder Thor Christian Øveraasen i Øveraasen AS.

Bedre beredskap

Ferdsel inne på et flyplassområde er strengt regulert, det gjøre det enklere å foreta tester enn ute i trafikken.

– Regelverket for ferdsel på flyplasser er ganske oversiktlig, og det samme på flyplasser rundt om i verden. Veitrafikkreglene varierer mer fra land til land og det vil ta tid å etablere gode standarder, sier prosjektleder Baard Røsvik i Semcon Devotek.

Effektivitet er viktig for flyplasser, men mannskapskostnader er ikke den viktigste driveren i dette prosjektet.

Vi må sørge for at teknologien blir så god at den klarer å ta egne, gode vurderinger

– Vi har en beredskap i forhold til ambulansefly og helikoptre. Når man først må kalle inn mannskap før flystripen kan ryddes, vil det gå bort mye tid – som kan være kritisk. Innen lufthavndrift vil fremtidig automatisering gi en klar effektiviseringsgevinst, sier Holmgren.

Må ”føle” snøen

Yeti skal bli en helautomatisk maskin som kjører etter et forhåndsdefinert mønster, men den skal ikke fjernstyres.

– Det er viktig at vær og bakkeforhold senses – og der mener vi at en sensor kan gjøre en enda bedre jobb enn mennesker, sier Røsvik.

– Vi tror ikke det er så mye å tjene på fjernstyring. Sitter du med en joystick ved en skjerm kan du bli likeså sliten som når du er ute i bilen. Og du får mindre følelse med omgivelsene, sier han.

Når en flyplass trenger snørydding er været ofte ikke det aller beste. Snøryddingsmaskinene er laget for å håndtere sørpe, is og hardpakket snø eller is. Det må også de selvgående kjøretøyene takle.

[img id="1"]

– Når flyplassen skal brøytes må parametere som istykkelse og temperatur vurderes. Og vi må sørge for at teknologien blir så god at den klarer å ta egne, gode vurderinger, sier Øveraasen.

Full-skala i 2018

Prosjektet må bevise at Yeti fungere etter hensikten. Foreløpig er det gjort tester med en miniversjon i størrelse 1:14, som har vist at man behersker automatisert posisjonering. Vinteren 2016/2017 vil de samle inn datagrunnlag for algoritmene som skal styre hvordan maskinene beveger seg på flyplassene. I første kvartal 2018 gjøres full-skala-tester med en modifisert versjon av RS 400. Den store sope- og blåsemaskinen, som finnes på mange flyplasser i den snørike verden, er over 20 m lang og har en 8,5 m bred plog.

– Vi vil teste den store sope- og blåsemaskinen, som er en viktig del av snøryddingen. Da vil vi få verdifull informasjon om hvordan Yeti klarer seg i vinterdrift. Det er helt essensielt for at prosjektet skal blir vellykket, sier Holmgren.

Det er ikke usannsynlig at vi om noen år også kan lage automatisert system for snøbrøyting også på vei

– Når det en gang blir aktuelt med innkjøp blir det anbud. Da må Yeti konkurrere på linje med andre leverandører, sier Holmgren.

Stor potensiale

Avinor vil være en potensiell kunde, men Gjøvik-bedriften ser også muligheter for Yeti utenfor landets grenser.

– Det er et markedet de stedene vi allerede er. Alle flyplasser med snø og is har behov for brøyting, men det er naturlig å se på autonom snørydding andre steder, som for eksempel jernbane, sier Øveraasen.

Systemet bør også kunne videreføres til aktiviteter om sommeren, som feiing og gressklipping. Og kanskje automatiserte brøytebiler for vei?

– Det vil jeg absolutt tro – en gang i fremtiden. Men da må man kunne løse et mer komplekst trafikkbilde, sier Øveraasen.

– Det er ikke usannsynlig at vi om noen år også kan lage automatisert system for snøbrøyting også på vei. Det hender at fjelloverganger ikke blir åpnet fordi det er for risikabelt for brøytemannskapet. Er bilen førerløs, er den risikoen borte, sier Røsvik.

VEG/22. mars 2019

SINTEF gjenoppliver Veglaboratoriet

SINTEF har bestemt seg for å satse mer på samferdsel i tiden som kommer, og har derfor «gjenopplivet» Veglaboratoriet sitt. Dette gjør de fordi de bevisst ønsker å utvikle «grønnere veier» og anleggsprosesser. De vil også påvirke folk til å velge en mer miljøvennlig transport. Les hele saken

Til toppen