Flyplass til en halv milliard

Flyplass til en halv milliard

Flyplassen i Bodø er verdt 500 millioner kroner. Det viser den uavhengige taksten fra Hjellnes Consult AS.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Flyplassområdet som er taksert utgjør 2 300 dekar, og er om lag halve arealet av det som utgjør flystasjonen i Bodø. Forsvaret skal bruke resten av flystasjonen fram mot år 2022 og operere F-16 ut fra Bodø i mange år, selv om Avinor overtar ansvaret for å drive selve flyplassen neste sommer.

Takseringen av flyplassområdet like ved Bodø sentrum er et ledd i arbeidet med å overføre driften av flyplassen i Bodø fra Forsvaret til Avinor AS. Arbeidet er gjort av noen av landets mest erfarne takstfolk, som har arbeidet med tilsvarende spørsmål på flere store flyplasser.

- Selv om det ikke er hver dag vi får takst over en flyplass er dette egentlig ordinær prosess for oss. Forsvarsbygg baserer seg alltid på en uavhengig takst, enten det er en bolig, en leir eller en flyplass som skal ut av Forsvarets bruk, sier Trond Eliassen i Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Forsvarsbygg tar utgiftene til miljøopprydding på området. Det arbeidet er allerede i full gang. Det påvirker derfor ikke taksten.

Rettigheter

Takstbeløpet på 500 millioner kroner er basert på noen forutsetninger. Blant annet skal regjeringsadvokaten om kort tid avgjøre om Avinor har bestemte historiske rettigheter på flyplassen i Bodø. Hvis svaret på det er positivt for Avinor må takstfirmaet vurdere om det gir utslag i prisen.

- Inntil rettighetene er endelig avklart har taksten lagt til grunn at det ikke finnes slike heftelser på eiendommen. Det er bare et praktisk spørsmål for å kunne gjøre taksten ferdig uten å måtte vente for lenge, sier Eliassen.

Verdien på flyplassområdet tilsier at den årlige leieprisen vil være 38 millioner kroner.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen