Flere veiprosjekter kan bygges før
(Foto: NHO)

Flere veiprosjekter kan bygges før

Halvering av planleggingstiden betyr at flere store veiprosjekter på Vestlandet kan flyttes til første halvdel av NTP, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Hun tenker først og fremst på Hordfast på E39, E16 mellom Bergen og Voss. Men også to av de viktige utbyggingene på E134 mellom Telemark og Rogaland og E6 i Gudbrandsdalen må kunne fremskyndes. Dette gjorde NHO klart i forbindelse med høringen på Stortinget om NTP 26.april.

Kan halveres fra ti til fem år

- Planleggingstiden for veier og jernbane kan halveres fra ti til fem år. Dette kan skje ved økt bruk av statlig plan, strammere tidsfrister og stikkprøvebasert kvalitetssikring i siste fase m.m. Men i NTP er det denne gangen ikke et ord om halvering av planleggingstiden.

Det er svært bra at Regjeringen foreslår en statlig bevilgningsramme på over 900 milliarder kroner for den neste 12-årsperioden. Det er et gjennombrudd for satsingen på samferdsel at de årlige bevilgningene til investeringer i vei og jernbane blir om lag tredoblet fra 16 til 46 milliarder kroner de siste ti årene når vi beregner det årlige snittet i NTPene.

De tyngste løftene må komme så tidlig som mulig

- Vi registrerer likevel at investeringsprofilen i NTP skyver oppstart av flere viktige prosjekter ut i den mest uforpliktende delen av NTP, altså siste 6-årsperiode. Næringslivet opplever dette som svært uheldig og mener de tyngste løftene må komme så tidlig som mulig i perioden. Derfor må de årlige bevilgningene på statsbudsjettet de første årene økes ytterligere for å få en bedre balanse gjennom hele 12 års-perioden.

Det er også nødvendig med mer nøkterne utbyggingsplaner. Det er for eksempel ikke nødvendig å bygge like mange rundkjøringer utenfor Hamar som det Stockholm klarer seg med når ny motorvei bygges.

VEG/22. mars 2019

SINTEF gjenoppliver Veglaboratoriet

SINTEF har bestemt seg for å satse mer på samferdsel i tiden som kommer, og har derfor «gjenopplivet» Veglaboratoriet sitt. Dette gjør de fordi de bevisst ønsker å utvikle «grønnere veier» og anleggsprosesser. De vil også påvirke folk til å velge en mer miljøvennlig transport. Les hele saken

Til toppen