Flere konstruksjoner under bakken

Flere konstruksjoner under bakken

Et stadig tøffere klima betyr større påkjenninger for bygninger og infrastruktur. Økt urbanisering gir kamp om ledig areal. En løsning er å bygge mer under bakken.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I økende grad bygges det infrastruktur i, og tett inntil, byområder. På grunn av stor allmenn aktivitet kan det være bra å få denne bort fra overflaten.

– Bare fantasien setter grenser for hva som kan plasseres under overflaten, mener sjefforsker Eivind Grøv ved SINTEF.

Høyspent under bakken

– I byene begynner det å bli begrenset med plass. Ny infrastruktur må derfor i mange tilfeller legges under bakken, sier Thor Skjeggedal, faglig sekretær i NFF.

Norge har en rekke parkeringsanlegg i fjell, og også mange vannkraftverk. Nå ser vi at det mange steder i verden lages tunneler for høyspentlinjer.

Det er ikke mange land som tar ut mer tunnelmasse enn Norge

– For det første skåner man kulturlandskapet, det er ikke så mange som synes store master er spesielt vakkert. For det andre frigjør man areal til blant annet boligbygging, sier Skjeggedal.

– Vi er også velsignet med godt og stabilt fjell som gjør det mulig å bygge ulike typer anlegg under bakken, nevner Skjeggedal.

[factbox id="1"]

Også Grøv påpeker gode grunnforhold.

– Tilstanden veksler fra god til dårlig bergmasse. Man må ha kontroll på kvaliteten når man bygger, men det dårlige berget er stort sett i mindre soner, sier han.

– Berg er det beste byggematerialet som finnes, mye bedre enn betong og stål. Vi kan bruke berget selv i større grad, det har høyere stivhet enn betong, mener Grøv.

Skjeggedal er ikke ubetinget enig.

– Berg er meget bra byggemateriale, men vi må også tenke på hvordan de underjordiske konstruksjonene skal driftes. Fjellet er solid nok, men det skal vedlikeholdes. Da må vi også inn med betong og andre materialer.

Uante muligheter

[img id="1"]

Skjeggedal tror beslutningstakere ikke i tilstrekkelig grad er klar over mulighetene for å bygge under jord.

– Anlegg som bygges i fjell under bakken er gunstige på flere måter. De står imot påvirkning utenfra og er også enkle å stenge for uvedkommende, sier han.

Grøv mener vi burde tenke på nye former for anvendelse, blant annet når det gjelder kraftproduksjon i fremtiden.

– Undergrunnen har i lang tid vært tatt i bruk til vei og baner, men man bør kunne utnytte rommet også til annen infrastruktur, sier Grøv.

– Man kan bruke mer kjernekraft i stedet for kull og fossilt, særlig i land der grønn energi er en mangelvare. Kjernekraften er ikke forurensende i seg selv, men det er en del faremomenter med produksjonen. Brann i reaktoren, sabotasje og naturkatastrofer kan gi alvorlige konsekvenser. Men får vi plassert kjernekraftverket ned under overflaten, fjerner vi sikkerhets-risikoen, sier han.

Berg er det beste byggematerialet som finnes, mye bedre enn betong og stål

Med tilgangen Norge har på ren og billig elektrisitet blir det neppe satset mye på kjernekraft i de nærmeste årene. Men datalagring er i skuddet.

– Det er veldig bra å få serverparkene inn i fjell. Der er de sikret mot uvedkommende, i tillegg til at det er driftsmessige fordeler med jevn, sval temperatur, sier Skjeggedal.

Viktig kompetanse

Norge er langt fremme på bergkompetanse. Både rådgivende ingeniører og entreprenører har hatt store oppdrag i andre land.

– Det er ikke mange land som tar ut mer tunnelmasse enn Norge. De siste årene har det ligget på rundt 7 millioner kubikkmeter fast masse årlig, forteller Skjeggedal.

– Vi har lært oss å lese bergmasser, og å gjøre nødvendige tiltak for å sikre tunneler og bergrom ut i fra bergmassens kvalitet. Norge sitter på en enestående kompetanse på bruk av berggrunn som byggemateriale. Man må vokte seg for ikke å miste denne kunnskapen, formaner Grøv.

DRONER/21. januar 2019

Norsk Dronesenter etablert

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk Dronesenter etablert. Selskapet har som målsetning å fasilitere for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer holder en høy takt, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving. Les hele saken

BOMPENGER/18. januar 2019

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

Samferdsel, bompenger og infrastruktur vies mye plass i den nye regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Høyre, Venstre, Frp og Krf. -De signaliserer tiltak som kan få ned bompengebelastningen med om lag 1 milliard årlig. Men det gjenstår å se om folk vil merke noe til lavere bompenger i hverdagen sin, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. Les hele saken

VEG/17. januar 2019

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

– Nye Veier vart etablert for å bygge vegar i Noreg på ein betre og meir effektiv måte slik at vi får meir veg for pengane. Selskapet har så langt levert gode resultat. Regjeringa ønsker no å gje selskapet ansvaret for å bygge ut tre nye vegstrekningar. Eg har stor tru på at Nye Veier vil bygge ut desse strekningane på ein rask og kostnadseffektiv måte, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen