Flere kan levere salgsmelding på nett

Flere kan levere salgsmelding på nett

I fjor lanserte Statens vegvesen salgsmelding på nett. Den gjør det mulig å melde eierskifte uten å sende inn vognkort del 2 eller reise til trafikkstasjonen. Eier du bilen sammen med en annen? Nå kan også kjøretøy med flere eiere enkelt skifte eier på nett.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Tjenesten gjør det enklere for brukerne våre og mer effektivt for oss, og vi er glade for at vi nå har fått utvidet den til også å gjelde kjøretøy med flere eiere, sier seksjonssjef Heidi Øwre i Statens vegvesen.

Omregistrering

Selv om en bil er kjøpt og salgsmelding levert, må du i tillegg forsikre den og registrere den før alt er i orden og du kan få vognkort.

- I tjenesten på Din side på vegvesen.no får du oversikt over status for omregistrering av kjøretøyet, forklarer Øwre. - Når alle forhold er i orden og kjøretøyet er ferdig omregistrert hos oss, får du beskjed på SMS og kan laste ned et midlertidig vognkort og ta bilen i bruk.

Tjenesten vil bli utvidet med integrert betalingsløsning og med innlogging for bedrifter senere i år.

Slik gjør du det:

  • Gå inn på «Din side» på vegvesen.no. Løsningen krever innlogging via ID-porten. Dette er en sikker innloggingsløsning som blant annet støtter Min-ID og Bank-ID. Du kan også bruke Bank-ID på mobil.
  • Selger initierer salget ved å sende en salgsmelding til kjøper (og eventuelle andre medeiere) via sin side.
  • Kjøper(e) må deretter logge inn på sin side og godkjenne salget.
  • Salgsmeldingen er nå gjennomført, og kjøretøyet har fått en ny eier. Tjenesten vil vise status for omregistrering og hva kjøper må gjøre for å få vognkort og kunne ta kjøretøyet i bruk.
  • Skal du kjøpe eller selge bil, anbefaler Statens vegvesen at dere i tillegg til å benytte nettløsningen tegner en salgskontrakt. Husk også å melde fra til bomselskapet om at du har byttet bil hvis du har bombrikke.

Hvis du heller ønsker det, kan du fortsatt levere salgsmelding og vognkort del 2 på trafikkstasjonen eller sende det i posten.

Hvem kan bruke løsningen?

  • Tjenesten gjelder kun private kjøretøyeiere. Dette skyldes at vi foreløpig ikke har noen sikker innlogging for bedrifter. Dette kommer i løpet av 2016.
  • Du kan selge kjøretøy selv om du er under 18 år, men kjøper må være fylt 18.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen