Fleksible overvannsløsninger

Fleksible overvannsløsninger

Overvannseksperten Helnor er tidlig ute med å gi entreprenøren tegninger , råd og monteringsveiledning. – Dette gjør vi for å kunne justere høyder og bredder tidlig i prosessen , og dermed sikre at unødvendige gravekostnader ikke oppstår, sier Geir Haga , salgsansvarlig i Helnor .

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Helnor er en av få virksomheter i landet, som i tillegg til agenturer, også selv produserer for det nasjonale VVS-markedet. Deres forretningsidé omfatter det å utvikle, sammenstille og selge produkter for kontroll og betjening av vann og avløp.

- Helt siden 1955, da rørleggermester Helge Nordahl Hagen senior etablerte virksomheten i Hamar, har Helnor hatt en rekke ulike prosjekter på gang i Østlandsområdet. For øyeblikket leverer Helnor overvannsløsninger blant annet til et prosjekt i Oslo-regionen, og komponentene består av plastkassetter som skal fordrøye overvannet, og dermed gi mindre fare for flom og oversvømmelse ved kraftig regnskyll, forteller Haga.

Kommunene kan regionalt pålegge utbyggere å håndtere overvann på egen grunn. Dette har blitt mer og mer praktisert den senere tiden.

-Det finnes to typer anlegg: infiltrasjon og fordrøyning. Ved infiltrasjon legges en fiberduk rundt kassettene, og vannet siger ut i grunnen fra magasinet, mens ved fordrøyning sveiser man en gummimembran utenpå kassettene slik at magasinet får et tett oppsamlingområde. I sistnevnte tilfelle tilføres overvann fra rør. På utløpet fra fordrøyningsmagasinet benyttes det ofte en vannbrems med et gitt utslipp per tidsenhet, og her bestemmes tillatt vannmengde ut fra magasinet av kommunene.

Viktigste forutsetning er hvor stor belastning det kommunale overvannsnettet tåler, forklarer han. Dimensjonert for tungtransport Overvannsmagasinene består av kuber med mål på
50x50x55 cm. Kunden velger selv om de vil ha kassettene ferdig sammensatt, eller om de ønsker en flatpakket levering som monteres på anleggsplassen. Sistnevnte gir både billigere og mer miljøvennlig frakt av transporten.

- Utfordringer er det på de fleste anleggsplasser. Vi forebygger problemer i vårt segment ved å tidlig gi entreprenøren tegninger, råd og monteringsanvisninger. Dette gjør vi for å kunne justere høyder og bredder tidlig i prosessen, og dermed sikre at unødvendige gravekostnader ikke oppstår. Med god planlegging kan monteringen starte umiddelbart når leveransen ankommer. God planlegging gir dermed kort monteringstid, poengterer Haga.

Unikt anlegg

Overvannsløsningene er et agentur, og leveransen skjer direkte til anlegget fra deres produsent i Sverige. Entreprenør er sammen med rørgrossist Helnors typiske kunde.

- Dersom kunden ønsker det, stiller vi med en erfaren montør fra vårt firma som veileder under montering. Dette gir kunden trygghet fra første stund, forsikrer han. Ingen av anleggene Helnor leverer er like, derfor blir hvert anlegg unikt i seg selv.

- Jeg tror våre løsninger blir valgt på grunn av systemets fleksibilitet, samt at våre kuber, selv med lav overfylling, er dimensjonert for å tåle tungtransport. Vi sørger også for å møte kunden tidlig i
prosjektet, slik at han får se alle løsningene vi kan skape med vårt system. Dette er anlegg som skal vare i mange år. Ergo må det være mulighet for ettersyn og vedlikehold i form av blant annet spyling og inspeksjon, sier Haga.

Spindelforlenger med økt synlighet

Helnor leverer ikke kun anlegg til overvannshåndtering; deres meste kjente produkt er selskapets teleskopiske spindelforlenger - som de har produsert siden 1970.

- Våren 1970 startet vi produksjonen av teleskopiske spindelforlengere, og dette produktet gjennomgår kontinuerlig oppgraderinger. Siste nytt er at vi nå har gitt den teleskopiske spindelforlengeren økt synlighet – for blant annet å gjøre hverdagen enklere for anleggsmaskinførere, huseiere og andre, som enten skal unngå å skade eller skal finne igjen en nedgravd spindelforlenger. Våre spindelforlengere blir derfor levert i gul-sort fargekombinasjon, forteller Haga videre. Denne endringen kommer etter flere gode innspill og tilbakemeldinger fra våre
kunder, påpeker salgslederen.

Nye løsninger

I årene som fulgte utvidet de produktutvalget med kumlokk og inspeksjonsluker; både ved egenproduksjon og agenturer.

- Vi er vel trolig den leverandøren i Norge som har størst utvalg i luker og lokk. Siste satsingsområde nå er rensing av overvann - overvann som for eksempel renner ut i drikkevannskilde, legger Haga til. Han mener for øvrig at bransjen bør være mer åpen for nye løsninger, og samtidig også være bevisst på kvalitet og funksjonalitet.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen