Kø-krysset i Lier erstattet med rundkjøring.
Kø-krysset i Lier erstattet med rundkjøring. (Foto: Kjell Wold)

Flaskehals borte mye raskere

Den største flaskehalsen på rv.23 i Lier er nå fjernet, mer enn en måned tidligere enn forventet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Nå er krysset mellom rv. 23 og Sankthalvards vei på Kjellstad erstattet med en rundkjøring.

Dermed slipper trafikantene på rv. 23 og E18 de daglige rushtidskøene hver ettermiddag, og spesielt i helgene.

I august skrev vi at kryssomleggingen ville være ferdig i løpet av november, mens sist onsdag den 10. oktober ble rundkjøringen tatt i bruk.

Bedre flyt i rushtrafikken mellom E18 og rv. 23 etter dette. Foto: Kjell Wold

–I tillegg har v bygd vel to hundre meter med gang- og sykkelveg langs Sankthallvardsvei, forteller Pål Rødby i Statens vegvesen.

Nå gjenstår bare den siste finishen med blant annet belysning, forteller Rødby. Han regner med at overtagelsen av det nye anlegget vil skje i månedsskiftet oktober/november, betydelig tidligere enn planlagt.

Arbeidene med Isachsen som utførende entreprenør og Holtefjell som byggherre startet midt i fellesferien. Krysset som nå er blitt rundkjøring har 12-13.000 biler i årsdøgntrafikk og ligger tett på avkjøringen fra E18.

Både i rushtiden i ukedagene og i helgen har dette vært en flaskehals der trafikken ofte har skapt i kø fra E18-avkjøringen og langt utpå motorvegen fra Drammen.

Glad-dag for alle bilister på E18 og rv. 23 i Lier og Pål Rødby i Statens vegvesen. Foto: Kjell Wold

Samtidig med denne viktige vegutbedringen bygges det ut nye industribedrifter i stor stil i samme område. Derfor hilses dette trafikksikkerhets- og framkommelighets tiltaket særdeles velkommen blant alle trafikantgrupper.

Til toppen