Fjerde og siste tunnelboremaskin godkjent

Fjerde og siste tunnelboremaskin godkjent

Follobaneprosjektets siste av fire tunnelboremaskiner er ferdigstilt. Transport og montering pågår, før oppstart i september.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Ferdigstillelsen av den fjerde og siste tunnelboremaskinen (TBM) er markert ved Herrenknechts fabrikk i Tyskland. Maskinene, bestilt av totalentreprenør Acciona Ghella Joint Venture, er godkjent av Jernbaneverket og dermed klare for innsats gjennom Ekebergåsen. De fire tunnelboremaskinene skal brukes til å bore hoveddelen av det som blir den lengste jernbanetunnelen i Norden.

[img id="1"]

Follobaneprosjektet er det hittil største TBM-prosjekt i Norge.  Fire maskiner skal bore 18,5 km av den 20 km lange tunnelen. Hele det nye dobbeltsporet mellom Oslo og kollektivknutepunktet Ski, blir 22 km langt.

Komplisert produksjon

- Ferdigstillelsen av de fire "norske" tunnelboremaskinene er en stor milepæl for Follobaneprosjektet. Vi er imponert over at Acciona Ghella JV og Herrenknecht har produsert de fire maskinene med svært høy kvalitet på såpass kort tid. Kvaliteten på tunnelboremaskinene er en avgjørende suksessfaktor for dette prosjektet. Samarbeidet om produksjonen har vært utmerket, sier Erik Smith, prosjektdirektør for Follobaneprosjektet, Jernbaneverket.

- Med ferdigstillelsen av den fjerde og siste TBM, starter vi en ny fase av prosjektet. Fra nå av vil vårt hovedfokus være å montere TBMene, gjøre dem operative og starte tunnelarbeidet med TBM. Så langt ligger vi foran fremdriftsplanen, og vi er inne i en utfordrende og kompleks del av dette fantastiske prosjektet, sier Fernando Vara, prosjektdirektør for Acciona Ghella Joint Venture (AGJV).

[img id="2"]

Representanter for Jernbaneverket, Acciona Ghella JV og produsent Herrenknecht deltok i markeringen av den fjerde og siste «norske» tunnelboremaskinen. Denne fjerde maskinen som skal arbeide i retning Ski, har rød «flagg»-farge med blå kuttere. Også to av de andre maskinene har norske flaggfarger, mens den første maskinen som skal gå i retning Oslo, har Oslo-blå farge for å hedre hovedstaden.

Maskinene er produsert av den tyske TBM-produsenten Herrenknecht. Dette er en av de største ordrene i selskapets historie.

Alle de fire tunnelboremaskinene er spesial-designet for å håndtere det harde norske fjellet, formet av flere istider.

Etter planen skal den første tunnelboremaskinen startes opp fra en fjellhall ved anleggsområdet fra Åsland i september i år. Deretter startes de tre andre maskinene opp med få måneders mellomrom.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen