Fjerde og siste tunnelboremaskin godkjent

Fjerde og siste tunnelboremaskin godkjent

Follobaneprosjektets siste av fire tunnelboremaskiner er ferdigstilt. Transport og montering pågår, før oppstart i september.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Ferdigstillelsen av den fjerde og siste tunnelboremaskinen (TBM) er markert ved Herrenknechts fabrikk i Tyskland. Maskinene, bestilt av totalentreprenør Acciona Ghella Joint Venture, er godkjent av Jernbaneverket og dermed klare for innsats gjennom Ekebergåsen. De fire tunnelboremaskinene skal brukes til å bore hoveddelen av det som blir den lengste jernbanetunnelen i Norden.

[img id="1"]

Follobaneprosjektet er det hittil største TBM-prosjekt i Norge.  Fire maskiner skal bore 18,5 km av den 20 km lange tunnelen. Hele det nye dobbeltsporet mellom Oslo og kollektivknutepunktet Ski, blir 22 km langt.

Komplisert produksjon

- Ferdigstillelsen av de fire "norske" tunnelboremaskinene er en stor milepæl for Follobaneprosjektet. Vi er imponert over at Acciona Ghella JV og Herrenknecht har produsert de fire maskinene med svært høy kvalitet på såpass kort tid. Kvaliteten på tunnelboremaskinene er en avgjørende suksessfaktor for dette prosjektet. Samarbeidet om produksjonen har vært utmerket, sier Erik Smith, prosjektdirektør for Follobaneprosjektet, Jernbaneverket.

- Med ferdigstillelsen av den fjerde og siste TBM, starter vi en ny fase av prosjektet. Fra nå av vil vårt hovedfokus være å montere TBMene, gjøre dem operative og starte tunnelarbeidet med TBM. Så langt ligger vi foran fremdriftsplanen, og vi er inne i en utfordrende og kompleks del av dette fantastiske prosjektet, sier Fernando Vara, prosjektdirektør for Acciona Ghella Joint Venture (AGJV).

[img id="2"]

Representanter for Jernbaneverket, Acciona Ghella JV og produsent Herrenknecht deltok i markeringen av den fjerde og siste «norske» tunnelboremaskinen. Denne fjerde maskinen som skal arbeide i retning Ski, har rød «flagg»-farge med blå kuttere. Også to av de andre maskinene har norske flaggfarger, mens den første maskinen som skal gå i retning Oslo, har Oslo-blå farge for å hedre hovedstaden.

Maskinene er produsert av den tyske TBM-produsenten Herrenknecht. Dette er en av de største ordrene i selskapets historie.

Alle de fire tunnelboremaskinene er spesial-designet for å håndtere det harde norske fjellet, formet av flere istider.

Etter planen skal den første tunnelboremaskinen startes opp fra en fjellhall ved anleggsområdet fra Åsland i september i år. Deretter startes de tre andre maskinene opp med få måneders mellomrom.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen