NCC Infrastructure Norge starter opp arbeidene på Follobanen kort tid etter kontraktsignering.
NCC Infrastructure Norge starter opp arbeidene på Follobanen kort tid etter kontraktsignering. (Foto: NCC)

Fjerde og siste kontrakt i Follobaneprosjektet signert

Bane NOR ved Follobaneprosjektet har signert kontrakt for grunn- og betongarbeid fra Loenga til Ekebergåsen med entreprenøren NCC Infrastructure Norge.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Bane NOR har inngått kontrakt for grunn- og betongarbeid i området ved Loenga - Ekebergåsen med NCC Infrastructure Norge. Kontrakten har en verdi på i underkant av MNOK 250 eksklusive mva.

– Vi er svært fornøyd med nå å ha signert den siste av de tre kontraktene som erstatter EPC Civil kontrakten som ble hevet i januar. NCC har solid erfaring og vi ser frem til et godt samarbeid med de for den siste delen av underbygningsarbeidet inn mot tunelldelen av Follobaneprosjektet, slik at disse tunellene kan kobles til Oslo S, sier prosjektleder for delprosjekt Innføring Oslo S, Anne Marie Dyrøy.

Flere prosjekter for Bane NOR

Kontrakten er en utførelsesentreprise basert på Bane NORs standardvilkår i NS8405 og gjelder for betongarbeid med føringsveier for konstruksjonene, samt oppføring av tekniske bygg. Arbeidet på kontrakten skal være ferdigstilt høsten 2019. 

Fra venstre: Per David Borenstein, prosjektdirektør for Follobaneprosjektet, Bane NOR - Per Jonsson, divisjonsdirektør Civil Engineering, NCC Infrastructure Norge Foto: Bane NOR

De siste årene har NCC gjennomført flere prosjekter for Bane NOR, blant annet prosjektet Storberget i Porsgrunn. I tillegg er de i startfasen med bygging av strekningen Venjar-Eidsvoll.

Siste kontrakt etter Condotte

Dette er den siste av de fire kontraktene som tildeles og signeres, som følge av at Bane NOR i januar 2018 hevet kontrakten for EPC Oslo S Civil og EPC Drill & Blast, med den italienske totalentreprenøren Condotte.

Fra venstre: Per David Borenstein, prosjektdirektør for Follobaneprosjektet, Bane NOR - Per Jonsson, divisjonsdirektør Civil Engineering, NCC Infrastructure Norge og Anne Marie Dyrøy, prosjektleder for delprosjekt Innføring Oslo S, Follobaneprosjektet, Bane NOR. Foto: Bane NOR

Follobaneprosjektet nærmer seg 70% ferdig. To av de fire tunnelbormaskinene har hatt gjennomslag og tunellen er ferdig boret i retning Oslo. De to siste, i retning Ski, vil ha gjennomslag våren 2019. Det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski får Nordens lengste jernbanetunnel. I Ski er blant annet omleggingen av Østfoldbanen og nye Nordbyveien bro fullført og i sommer ble det blant annet lagt flere nye spor. Prosjektet som er Norges hittil største innen samferdsel, bygges ut samtidig fra fem anleggsområder og skal etter planen være ferdig i desember 2021.

JURIDISK/25. mars 2019

Kontraktene må forståes og utvikles

– I en bransje hvor beløpene veldig fort blir store, er kontraktene uten tvil avgjørende viktig. De er viktige i andre bransjer også, men kanskje spesielt viktige i bygge- og anleggsbransjen. Kontraktene må forståes, og kanskje til og med utvikles, slik at de passer til den jobben som skal gjøres. Les hele saken

ASFALT/25. mars 2019

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

– Veidekke hadde et felles prosjekt med Shell Bitumen som startet på slutten av 1990-tallet , der fokus var å redusere miljøpåvirkningen fra produksjon av asfalt. I dette arbeidet ble WAM-Foam utviklet, hvor man oppnådd en  betydelig reduksjon i utslippet. Slik sett var Veidekke tidlig ute – og vi fortsetter vårt miljøfokus. Les hele saken

Til toppen