Fikk studentpris for oppgave om flomvern

Fikk studentpris for oppgave om flomvern

Hvordan kan vi planlegge for bærekraftig overvannshåndtering og økt klimaresiliens i norske byer og tettsteder? Det var problemstillingen til studentene Vaar Bothner og Taran Aanderaa, som nå har mottatt Statsbyggs studentpris for fremdragende landskapsarkitektur.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I oppgaven «Før flommen – bærekraftig overvannshåndtering for økt klimaresiliens i norske byer og tettsteder» foreslår de flere tiltak. Kandidatene har utviklet en verktøykasse som spenner fra det overordnete til det svært spesifikke i fremtidig arbeid med planlegging av bærekraftig overvannshåndtering og klimaresiliens.

Uttrykket «klimaresiliens» defineres i oppgaven som systemers evne til å absorbere forstyrrelser og vedlikeholde funksjoner i møte med eksterne påvirkninger introdusert av klimaendringer.

Eksperimentelt og nyskapende prosjekt

-Dette prosjektet er både eksperimentelt og nyskapende, sier jurymedlem og seniorarkitekt Anne Helene Midtveit i Statsbygg, som delte ut prisen. Det er spesielt kandidatenes overblikk og sammenkobling av ulike temaer og funksjoner som imponerer juryen.

-Det er morsomt å se hvordan studentene har utviklet gode, utfordrende og unike prosjekter, sier Midtveit. - De to prisvinnerne har med denne oppgaven levert et omfattende og nyskapende arbeid som er håndtert på en forbilledlig og klar måte. Presentasjonen holder et høyt nivå og fungerer godt pedagogisk.

Studentprisen er på 20.000 kroner og ble delt ut ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Campus Ås, Institutt for landskapsplanlegging.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen