Fikk øynene opp for norsk brudesign

Fikk øynene opp for norsk brudesign

Nytt flytebrukonsept skapte både engasjement og stor interesse på anerkjent brukonferanse.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Multiconsult har i samarbeid med NTNU, Skanska, Degree of Freedom, WSP og Devotek utviklet et nytt flytebrukonsept, Kjedet flytebru. Konseptet ble presentert under brukonferansen til «The Institution of Civil Engineers» (ICE) i London, til stor begeistring fra tilskuerne.

Stor interesse for kjedet flytebru

Under konferansen holdt Birger Opgård fra Multiconsult et foredrag om selskapets fjordkryssingssatsing, som inkluderer det ny utviklede konseptet kjedet flytebru.

– Foredraget skapte både engasjement og stor interesse. I etterkant av foredraget var det mange nysgjerrige deltakere som var innom standen vår, for å lære mer om brukonseptet, sier Birger Oppgår.

Bruen er et utviklingsprosjekt som er delfinansier med BIA midler fra Forskningsrådet. Konseptet er utviklet som et alternativ til hvordan man skal muliggjøre fjordkryssinger, og er et aktuelt alternativ i utbyggingen av ferjefri E39. Bruen består av en rekke moduler festet sammen med bevegelige ledd, noe som gjør at brua skal kunne følge bevegelsene i vannet. Denne typen broer skal kunne bli lengere, billigere og mer miljøvennlig enn dagens bruløsninger.

Hovedsponsor for konferansen

Multiconsult var i samarbeid med Statens vegvesen og Degree of Freedom var hovedsponsor for den anerkjente brukonferansen. I tillegg til Birger var Multiconsult representer ved Rene Flandorfer.

ICE ble stiftet i 1818 og har som målsetting å dyrke og fremme ingeniørkunsten. Foreningen har mer enn 80 000 medlemmer over hele verden og har hovedkontor i en ærverdig Edvardiansk bygning i hjerte av Westminster i London. Konferansen ble arrangert i denne bygningen. Multiconsult hadde stand sammen med Degree of Freedom.

JURIDISK/21. juni 2018

Involvering av entreprenører og rådgivere – mer vei for pengene!

I anleggsbransjen er konfliktnivået høyt. Dette er kostnadskrevende. Staten skal de neste 10 årene investere 933 milliarder kroner på vei og bane. Dette er dine og våre penger, og bør ikke brukes på konflikter – men på mer vei og bane av god kvalitet. Mulighetene ligger der, vi må bare tørre å utnytte dem. Les hele saken

Til toppen