Fellesforbundet krever offentlig utredning

Fellesforbundet krever offentlig utredning

- Milliardoverskridelsene som Statoil i dag har offentliggjort for prosjektene som er under bygging i Asia, må få konsekvenser for framtidige utbygginger på norsk sokkel, mener Fellesforbunds leder Jørn Eggum.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Fellesforbundet krever samtidig offentlig utredning av forsinkelser og kostnadsoverskridelser ved de utenlandske leveransene.

Det har vært et problem at norske leverandører taper kontrakter på pris

- En rekke byggeoppdrag har de siste åra blitt tildelelt utenlandske verft basert på urealistisk prising og avvik fra standard bransjekontrakt. Det har vært et problem at norske leverandører taper kontrakter på pris, mens de endelige prosjektkostnadene nærmest uten unntak viser seg å bli mye høyere enn den opprinnelige differansen i tilbudene, sier forbundslederen.

Nå må regjeringen iverksette en gjennomgang av situasjonen for leverandørindustrien

- Nå må regjeringen iverksette en gjennomgang av situasjonen for leverandørindustrien, slik Stortinget forutsatte ved sammenslåingen av Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet. Fellesforbundet krever en uhildet offentlig utredning av alle forsinkelsene og kostnadsoverskridelsene ved de utenlandske leveransene. Nok er nok, nå må konsekvensene både for leverandørindustrien og norske skattebetalere på bordet, understreker Jørn Eggum.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen