Fellesforbundet krever offentlig utredning

Fellesforbundet krever offentlig utredning

- Milliardoverskridelsene som Statoil i dag har offentliggjort for prosjektene som er under bygging i Asia, må få konsekvenser for framtidige utbygginger på norsk sokkel, mener Fellesforbunds leder Jørn Eggum.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Fellesforbundet krever samtidig offentlig utredning av forsinkelser og kostnadsoverskridelser ved de utenlandske leveransene.

Det har vært et problem at norske leverandører taper kontrakter på pris

- En rekke byggeoppdrag har de siste åra blitt tildelelt utenlandske verft basert på urealistisk prising og avvik fra standard bransjekontrakt. Det har vært et problem at norske leverandører taper kontrakter på pris, mens de endelige prosjektkostnadene nærmest uten unntak viser seg å bli mye høyere enn den opprinnelige differansen i tilbudene, sier forbundslederen.

Nå må regjeringen iverksette en gjennomgang av situasjonen for leverandørindustrien

- Nå må regjeringen iverksette en gjennomgang av situasjonen for leverandørindustrien, slik Stortinget forutsatte ved sammenslåingen av Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet. Fellesforbundet krever en uhildet offentlig utredning av alle forsinkelsene og kostnadsoverskridelsene ved de utenlandske leveransene. Nok er nok, nå må konsekvensene både for leverandørindustrien og norske skattebetalere på bordet, understreker Jørn Eggum.

INTERCITY/10. desember 2018

– Det er avgjørende viktig å tenke helhet

Mandag 26.november ble den offisielle byggestarten for dobbeltsporet fra Venjar på Gardermobanen til Eidsvoll Nord på Dovrebanen markert. – Det er avgjørende viktig å tenke helhet, sa samferdselsminister Jon Georg Dale ved anleggsstarten. – Derfor bygger vi nå først ut hele indre intercitynettet, deretter ytre intercity. Les hele saken

Til toppen