Feiring Bruk etablerer seg i Vestfold

Feiring Bruk etablerer seg i Vestfold

Miljø og bærekraftighet står i fokus når Feiring Bruk etablerer virksomhet i Vestfold. Det nye anlegget ved Tønsberg styrker konsernets leveransedyktighet i en region med sterk vekst.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Når det første spadetaket tas for det nye pukkverket ved Taranrød om noen få uker, er det en lang prosess som ligger bak. Initiativet til masseuttaket kom blant annet fra Jørn Furuhaug i Tønsberg-baserte NAF Invest, som de siste 5-6 årene har jobbet med å få alle nødvendige reguleringer og avtaler på plass. Det nye anlegget skal etter planen være i drift allerede i år, men først skal det bygges vei og infrastruktur inn fra Taranrødveien. Med kort vei til både E18 og Tønsberg sentrum regner man med at det nye anlegget vil kunne forsyne store deler av Vestfold med pukk og grus.

Et veldig interessant marked i vekst

Furuhaug har inngått partnerskap med det tradisjonsrike familieselskapet Feiring Bruk, som fra før av har elleve pukkverk i drift, hovedsakelig på Østlandet. Dette blir deres første i Vestfold, og markedsansvarlig i Feiring Bruk, Knut Ollendorff, er svært fornøyd over å endelig kunne gi et tilbud til kunder i Vestfold:

– Vi har lenge hatt lyst til å forlenge aksen vår fra Oslo og vestover, siden vi allerede er godt etablert i Østfold. Vi ser at Vestfold er et veldig interessant marked i vekst og har gledet oss veldig til å kunne meddele nyheten om denne oppstarten, sier en fornøyd Ollendorff.

God forekomst

Både Regiongeologen og NGU (Norsk geologisk undersøkelse) har klassifisert det aktuelle området som et areal med spesielt god forekomst av egnede bergmasser, med en horisont på over 100 år. Anlegget vil produsere pukk som skal kunne brukes i hele skalaen av produkter til vei og bane samt tilslag til betong og asfalt.

Hos Feiring Bruk er miljø og bærekraft viktige temaer. Det nye anlegget vil innlemmes i selskapets ISO-sertifiseringer, med en helhetlig plan når det kommer til miljø og bærekraft. Knut Ollendorff fremholder at selv om prosessen rundt reguleringsplanen har tatt tid, er han glad for at det ligger en langsiktig tankegang bak:

– Vi synes det er flott med den langsiktigheten som har blitt vist i reguleringssammenheng. Ved å tenke store enheter, får man en god og mer miljøvennlig drift enn med flere mindre uttak. Det er også helt klart mer miljøvennlig med et anlegg som ligger såpass gunstig til transportmessig. Pukk må transporteres, og kort transport er et miljømessig argument i seg selv, poengterer Ollendorff.

Flere arbeidsplasser

Ollendorff synes det er ekstra positivt at det nye selskapet Feiring Vestfold AS med Jørn Furuhaug som medeier, får sterk lokal tilknytning. Jørn Furuhaug er på sin side svært fornøyd over partnerskapet med Feiring Bruk:

– Feiring Bruk er en veldig profesjonell aktør med et spesielt godt fundament når det kommer til sertifiseringer og godkjenninger. Vi gleder oss over å kunne gå inn i markedet med noen som kjennetegnes av soliditet og kvalitet. I tillegg er de en familiedrevet bedrift, noe som betyr at vi snakker samme språk, og det er jo ekstra hyggelig.

Furuhaug fremholder videre at det nye anlegget vil bety flere arbeidsplasser lokalt og en mer balansert konkurransesituasjon:

– I innstillingen fra Re kommune har det vært et poeng å skape større balanse i markedet og vi ser et stort potensiale i dette område i som er i vekst.

Feiring Bruk er inne i en prosess hvor de utvider virksomheten til flere nye områder. Ollendorff mener denne satsningen er viktig i et strategisk perspektiv:

– Vi har hatt flere kunder som har ønsket seg et tilbud fra oss lenger sør og anlegget ved Tønsberg er med på å styrke vårt totaltilbud til entreprenørene. Vi gleder oss rett og slett veldig til å endelig kunne være konkurransedyktige også i Vestfold, avslutter han.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen