Feiret opprettelsen av Bane NOR

Feiret opprettelsen av Bane NOR

Jernbaneverket er historie, og på nesten seksti stasjoner rundt om i landet ble opprettelsen av Bane NOR markert mandag morgen. På Oslo S deltok samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Medarbeidere i Bane NOR delte ut kaffe og boller til pendlerne på alle stasjonene, og det var mange blide fjes og hyggelige kommentarer på morgenkvisten.

På Oslo S bidrog også Jernbanens musikkorps til å sette stemningen, og konserndirektør Gorm Frimannslund i Bane NOR hilste de frammøtte:

- Bane NOR vil være en sentral del av nordmenns hverdag. Hvert år reiser det mer enn 73 millioner passasjerer gjennom vårt jernbanenett. Jobben våre 4 500 dyktige og dedikerte medarbeidere gjør er et viktig bidrag for at samfunnet skal fungere. Vi skal gjøre vårt for å løse samfunnsoppdraget Bane NOR er tildelt og søke å innfri de forventninger som stilles til oss, sa Frimannslund.

Før samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen avduket en nyttårshilsen fra Bane NOR på den store informasjonstavla på stasjonen, trakk han blant annet fram togets fortrinn som transportmiddel til og fra jobb i de store byene.

- For at togene skal være punktlige og til å stole på, er vedlikehold noe av det viktigste som Bane NOR skal drive med. 2017 blir et nytt stort vedlikeholdsår, og det bevilges stadig mer penger til forebyggende arbeid, sa statsråden, før han berørte noen av de sentrale endringene som omfattes av jernbanereformen.

- Et viktig grep er at vi nå samler eierskap og forvaltning av jernbanens eiendommer hos Bane NOR. Tidligere var dette delt mellom Jernbaneverket og ROM Eiendom, og nå får vi en bedre og mer effektiv forvaltning, sa Solvik-Olsen blant annet.

I tillegg til forvaltning og utvikling av jernbaneeiendommer har Bane NOR ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet; samt trafikkstyring. Bane NOR har ca. 4.500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Opprettelsen av Bane NOR er den del av jernbanereformen som Stortinget har sluttet seg til. Bane NOR eies av staten og blir etablert og regulert i henhold til reglene i statsforetaksloven.

Til toppen