Får stor kontrakt for elektrifisering av bane

Får stor kontrakt for elektrifisering av bane

Jernbaneverket har inngått kontrakt med Sweco som rådgiver for detaljplanlegging i elektrifiseringsprosjektet på strekningene Trondheim - Steinkjer og Hell - Storlien. Dette er den første kontrakten i elektrifiseringsprosjektet i Trøndelag.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Arbeidet med elektrifiseringen er nå inne i en planleggings- og kontraheringsfase. Kontrakten ble signert av partene 12.januar, etter en utvelgelsesprosess blant flere tilbydere. Kontrakten omfatter detaljplanlegging av sentrale elementer som kontaktledning og autotransformatorer (KL/AT) og er på 26,9 millioner kroner.

200 kilometer

Elektrifiseringen innebærer blant annet oppsetting av kontaktledningsanlegg over en strekning på om lag 200 kilometer og bygging av omformerstasjoner på Hell og Steinkjer. Prosjektet vil koste ca. tre milliarder kroner og skal være sluttført senest i 2023.

- Elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen er et stort og viktig løft for Trøndelag og bidrar sterkt til å videreutvikle infrastrukturen på samferdselssiden i regionen. Vi er nå glade for å ha fått med oss en erfaren leverandør som Sweco i dette arbeidet, sier prosjektsjef Brede Nermoen i Jernbaneverket i Trondheim.

Teknisk detaljplan

Oppdraget består i å utarbeide tilstrekkelig teknisk underlag for en totalentreprise og kostnadsoverslag, med tilstrekkelig nøyaktighet for en statlig kvalitetssikring (KS2-revisjon). I dette inngår videreutvikling av prosjektets miljømål og implementering av disse i planene. Videre skal det utarbeides konkurransegrunnlag for en totalentreprise for bygging av kontaktledning og autotransformatorer. I tildelingen av rådgivningskontrakt ligger en opsjon på videre bistand til utarbeidelse av arbeidstegninger og rådgivning i gjennomføringsfasen.

- Dette er et milepælsprosjekt, 20 av våre 495 jernbaneingeniører er dedikert til dette prosjektet, og vi ser frem til å ta fatt på arbeidet, sier direktør for divisjon infrastruktur i Sweco, Snorre Lægran.

Entreprenør totalentreprise

Kontrahering av entreprenør i totalentreprise med samspill for bygging av kontaktledning og autotransformatorer, blir neste store milepæl i prosjektet. Dette vil skje etter en anbudskonkurranse i løpet av våren. Som ledd i anskaffelsen blir det avholdt en dialogkonferanse for interesserte entreprenører på Radisson Blu Hotell på Værnes 4. februar. Mer informasjon om dette ligger ute anskaffelsesportalen Doffin.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen