Får et av Europas mest avanserte micronett

Får et av Europas mest avanserte micronett

- Det er et ordentlig og ganske avansert micronett som er under prosjektering. Også mer avansert enn de du finner flere steder i Europa. Det er egne fornybare ressurser innenfor nettet i form av solcellepaneler, vindgeneratorer, batterier og ladestasjoner, sier professor Bernt Arild Bremdal i NCE Smart Energy Markets.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Micronettet på Hvaler vil også ha en avansert kraftruter som kan åpne og lukke, men kan også kommunisere med andre kraftrutere slik at du kan få et system av synkroniserte celler, forklarer han.

Det er mye som skjer i forbindelse med prosjekteringen på Hvaler. Og det er allerede høstet en del viktige erfaringer.

- Det er noen myter som kan brytes ned. Det er for eksempel ganske gode produksjonsforhold på et sted som Hvaler selv om det er store lokale forskjeller. Det er derfor viktig å plassere solcellepanelene på en optimal måte for at man skal maksimere energiutbyttet per år.

Rettes ikke sydover

Mange har nok trodd at å rette panelene mot solen der den står høyest på himmelen er det riktige å gjøre.

- En sydvent plassering gir maksimal produksjon midt på dagen da du er borte. Men da får du også en lavere produksjon tidlig på morgenen og når du kommer hjem på ettermiddagen. Da treffer du ikke forbruket ditt, for de fleste har stort forbruk om morgenen og ettermiddagen. Så hvis man vrir panelet litt mot øst eller vest, vil man i større grad få utnyttet egenproduksjonen når man faktisk har et høyt forbruk.

- Ettermiddagshalen i mars-oktober kan være betydelig i forhold til sydligere strøk. Dermed kan mye av det tapte tas igjen der. Men på grunn av lavere solvinkel kan denne gevinsten spises opp på grunn av lav solvinkel som gjør at lokal vegetasjon og topografi kaster skygge. Vegetasjon kan for øvrig påføre andre problemer, spesielt om høsten md stort løvfall. Et lønneblad som legger seg på en del av panelet kan føre til at panelet koples helt ut. Nå kommer det enkel teknologi som kan redusere dette problemet, men for de fleste er det viktig å passe på at panelet har rene flater. Styrte paneler som følger sola er også en fordel, men koster mer og er gjerne lite estetiske, forklarer Bremdal.

Over 100 installasjoner

Det var Fredrikstad Energi sammen med Hvaler kommune, NCE Smart i «Smart Energi Hvaler» som la et grunnlag for å utvikle sol og litt vindbasert egenproduksjon blant forbrukerne på Hvaler.

- Der er det blitt avholdt folkemøter rundt dette. På en lørdag i begynnelsen av mai 2015 ble det avholdt det siste om egen solproduksjon og i løpet av noen timer kom det 50 bestillinger. Vi er vel oppe i 80 private anlegg nå og regner med at man utover våren passerer mer enn 100 installasjoner. Dette fungerer fint, sier han.

Bremdal ser også flere forhold i forhold til solenergi som mange kanskje vil bli overrasket over.

- Det er i Norge er flere steder som har meteorologiske forhold som gjør både vind og sol gunstigere enn for eksempel på kontinentet. Det skyldes først og fremst mer klarvær, lavere temperaturer og lange dager halve året. En del tror at det ikke er noen produksjon om vinteren. Men på skyfrie dager har vi sett opp til 50 prosent maksproduksjon i desember og januar. Investeringcaset i Norge, sammenlignet med Belgia, er mer knyttet til værforhold enn til plassering på kloden vår. Så det er bedre å installere i solpanel på et sted med mange klare dager - samme betingelser som om man skulle anlegge en flyplass - enn i sydligere strøk med mye overskyet være, regn, tåke og kortere dager.

- Så da har Norge gode forutsetninger for å utnytte solenergi?

- På flere måter. Ikke minst i rurale strøk hvor problemer med sentral forsyning kan være problematisk for eksempel med lav spenningskvalitet i enden av en radial. Solenergi og batterier blir bare billigere og billigere. Sammen med ulike typer batterier kan det frigjøre det sentrale systemet for en del oppgaver og få fart på blant annet klimagassreduksjoner, samt skape nye forretningsmessige muligheter og tjenester til de store produsentene, energiselgere og netteiere. Solproduksjon i et naboskap kan fungere som et naturlig fleksibilitetsmedium for nettselskap dersom det gjøres riktig. Det er verd svært mye, avslutter Bremdal.

INTERCITY/20. mai 2019

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Regjeringa legg no fram forslag for Stortinget om kostnadsrammer for InterCity-prosjekta Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen. Når Stortinget har fastsett kostnadsrammene, kan dei store byggjearbeida starte opp. Dei to InterCity-prosjekta skal etter planen stå ferdige på midten av 2020-talet. Les hele saken

Til toppen