Færre hardt skadde på vegene i Region øst

Færre hardt skadde på vegene i Region øst

Det er ikke bare dødsulykkene på vegene i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold som er kraftig redusert de siste ti årene. Tallet på hardt skadde har også gått ned betydelig. Det viser nye tall fra Statens vegvesen, Region øst. I Oslo er det en liten økning i antall hardt skadde

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi har en langsiktig visjon om null drepte og null hardt skadde i trafikken. Med unntak av Oslo viser statistikken at vi er på rett veg, sier regionvegsjef Per Morten Lund.

Med unntak av Oslo, er det er en nedgang i antall drepte og hardt skadde i de andre fylkene i vegregionen (Oppland, Akershus, Hedmark og Østfold). I perioden 2005-2009 mistet 360 mennesker livet mens 1484 ble hardt skadd. Fra 2010- til 2014 mistet 247 livet, mens 1302 ble hardt skadd.

I 2006 mistet 72 personer livet, mens 330 ble hardt skadd på vegene i region øst. I 2014 er dette redusert til 45 trafikkdrepte og 248 hardt skadde.

Tryggere biler og veger

Tryggere biler, tryggere veger, lavere fart og bedre akuttmedisin er viktige forklaringer på hvorfor tallet på drepte og hardt skadde i trafikken er redusert de siste 10 årene til tross for økt trafikk. Kontroll av bilparken og føreradferd, bedre føreropplæring og flere trafikksikkerhetskampanjer trekker også i riktig retning.

- Hva er vegen videre mot færre alvorlige trafikkulykker?

- Bred innsats på mange fronter av mange aktører, har vært viktig for at ulykkestallene har gått ned. Dette samarbeidet må fortsette. Vegvesenet skal bidra med tryggere veger, kontroll av trafikant, kjøretøy og god føreropplæring, sier Lund.

Tryggere veger betyr mer midtrekkverk på veger med størst trafikk og flest ulykker. På veger med mindre trafikk er mindre trafikksikkerhetstiltak på og langs vegnettet viktig. Det kan være sikring av kryss, utbedring av svinger og oppsetting av rekkverk.

Tror på teknologi

Regionvegsjefen er også teknologioptimist.

-  Nyere biler er mye tryggere enn eldre biler.  Det gjelder særlig biler som er eldre enn 2004. Beltevarsler og antiskrens er viktig for den passive sikkerheten i bilene. I framtidens biler vil ny trafikksikkerhetsteknologi hjelpe føreren til tryggere kjøring, sier Lund.

Vegvesenet mener nye biler bør ha fem stjerner i kollisjonstestingsprogrammet Euro NCAP. Bruktbiler bør ikke ha mindre enn fire stjerner. På sikkerbil.no er det samlet informasjon om trafikksikre biler.

- Med stadig tryggere veger og tryggere biler har vi et håp om færre alvorlige trafikkulykker. Likevel er det føreren som har hånda på rattet. Hvis alle holder seg våkne, rusfrie og følger trafikkreglene vil tallet på alvorlige trafikkulykker fortsette å gå ned, sier Lund.

Oslo

I hovedstaden skjedde økningen blant fotgjengere, syklister og MC-førere.

- Trafikken er annerledes i Oslo. Tett og blandet trafikk gjør at fotgjengere og syklister er særlig utsatt for trafikkulykker. Vi har ikke studert sammenhengen mellom godt sommervær og trafikkulykker med fotgjengere, syklister og MC-førere. Men når været er fint, er folk mer ute og derfor mer utsatt for ulykker. Sammen med Oslo kommune skal vi se nærmere på økningen i ulykker med myke trafikanter, sier Lund.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen