Finn Håkon Jørstad, styreleder Harstad Maskin AS og John Ommund Syvertsen, utbyggingssjef Evenes i Forsvarsbygg.
Finn Håkon Jørstad, styreleder Harstad Maskin AS og John Ommund Syvertsen, utbyggingssjef Evenes i Forsvarsbygg. (Foto: Beate Ingebrigtsen / Forsvarsbygg)

Evenes – stor kontrakt til Harstad Maskin

Oppbyggingen av Forsvarets nye flystasjon på Evenes går over i en ny fase. Harstad Maskin har underskrevet en anleggskontrakt på infrastruktur i størrelse på vel 184 millioner kroner inkl. mva.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Entreprenøren fikk den første kontrakten i forbindelse med klargjøring av infrastruktur for byggherreområdet inne på stasjonsområdet i 2017, og nå går de i gang med etomfattende infrastrukturprosjekt.

Infrastruktur avgjørende

– Det er viktig at infrastrukturen kommer i gang tidlig slik at forsyning er på plass når de øvrige utbyggingsprosjektene starter opp på basen. Dette er et komplekst arbeid med både fornyelse og nye kapasiteter, og de skal jobbe i grensesnittet mot en rekke andre aktører som kommer til i løpet av kort tid, forteller utbyggingssjef John Ommund Syvertsen.

Kontrakten signerast. Fv Olaf Dobloug, prosjektdirektør Kampflybase og Nils Kristian Johansen, daglig leder i Harstad Maskin AS. Foto: Beate Ingebrigtsen / Forsvarsbygg

– Vårt oppdrag på Evenes er å sørge for tilpasset eiendom, infrastruktur, bygg og anlegg for Forsvaret. Vi skal bygge forsvarsevne i tråd med de behov som kreves, slik at nye Evenes flystasjon er klar i tide for flyoperasjoner, forteller Syvertsen.

Lokal entreprenør leverer

– Denne kontrakten med Forsvarsbygg betyr mye for Harstad Maskin. Vårt firma har jobbet med større infrastrukturprosjekt tidligere i regionen som Kveøyforbindelsen, Harstadpakken og fjernvarmeutbygging. Vi er godt fornøyd med at vi er konkurransedyktig på pris og kvalitet, og får denne entreprisen i oppstarten av nye Evenes flystajson, forteller Nils Kristian Johansen, daglig leder i Harstad Maskin AS.

Oppstarten av arbeidet starter umiddelbart.

Fakta

 Anleggsperioden varer fra første halvår i 2019, og skal være ferdigstilt til flyene kommer på Evenes i 2022.

  • Flere kilometer med VA og trekkerør
  • Flere kilometer med hovedledninger til både fjernvarme og fjernkjøling
  • Flere kilometer med veger innenfor anleggsområdet
  • Håndtering av eventuelle forurensede masser

VEG/22. mars 2019

SINTEF gjenoppliver Veglaboratoriet

SINTEF har bestemt seg for å satse mer på samferdsel i tiden som kommer, og har derfor «gjenopplivet» Veglaboratoriet sitt. Dette gjør de fordi de bevisst ønsker å utvikle «grønnere veier» og anleggsprosesser. De vil også påvirke folk til å velge en mer miljøvennlig transport. Les hele saken

Til toppen