Europeisk kulturminnepris til Kongevegen

Europeisk kulturminnepris til Kongevegen

Kongevegen over Filefjell hedres med den prestisjefylte kulturminneprisen «EU Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Award». Hele 202 prosjekt fra 39 europeiske land har vært vurdert av juryene.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kongevegen over Filefjell går fra det trange, dramatiske fjordlandskapet i Lærdal i Sogn, over høyfjellet på Filefjell og ned til Vang i Oppland. Den 10 mil lange strekningen er en del av Den Bergenske kongeveg og sto først ferdig i 1793 som den første kjøreveien mellom øst og vest.

Statens vegvesen, i samarbeid med en rekke lokale aktører, tok i 2009 initiativet til å restaurere veistrekningen som en kulturhistorisk vandrevei. Det gode resultatet førte til at Kongevegen også kapret Vegdirektørens pris for vakre veger i 2014.

Prisen deles ut i Finland

Selve prisen deles ut på et arrangement i St. Michaelkirken i Turku den 15. mai. EUs kommissær Tibor Navracsics og den kjente tenoren Placido Domingo er vertskap under utdelingen.

– Mine varmeste gratulasjoner går til årets prisvinnere. Gjennom 15 år er 450 prosjekt utpekt som vinnere. Det viser at kulturarven er vesentlig for en bærekraftig økonomisk utvikling, sosial tilhørighet og et mer inkluderende Europa, sier Placido Domingo som i tillegg til å være en av verdens ledende operasangere, også er president i Europa Nostra.

EU sender to priser til Norge i år

Prisen deles ut i fire kategorier med flere vinnere i hver kategori. I år er det totalt 29 vinnere. Norge får hele to priser, Norsk Fyrhistorisk Forening er også tildelt pris i kategori «dedicated service».

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen