EU-program styrker norske bedrifter

EU-program styrker norske bedrifter

Norske bedrifter har så langt fått over 70 millioner kroner til innovasjon og utvikling gjennom EUs støtteprogram for små og mellomstore bedrifter. Nå styrkes denne muligheten for finansiering ytterligere gjennom en egen norsk oppfølging og støtte.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

For to år siden lanserte EU-kommisjonen det som er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020, med et samlet budsjett på rundt regnet 800 milliarder kroner. Her har Norge full adgang.

[factbox id="1"]

Mye å hente

Så langt har 27 norske bedrifter sikret seg til sammen over 70 millioner kroner fra den delen av EU-programmet som er øremerket små og mellomstore bedrifter, det såkalte SMB-programmet.

- Norske bedrifter kan ha mye å hente på å se til EU. Gjennom å søke dette EU-programmet får bedriftene både løftet seg internasjonalt og mulighet til å sikre seg støtte av betydelig størrelse til sine satsinger, sier Mona Skaret, som er direktør for vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge.

Norsk oppfølging

Utfordringen for de bedriftene som søker programmet, er at en EU-godkjenning av selve søknaden, såkalt Seal of Excellence, ikke alltid betyr finansiering fra EU. Det vil Innovasjon Norge gjøre noe med. Derfor lanseres det nå en norsk oppfølgings- og finansieringsordning for bedrifter som har fått godkjent sine forprosjektsøknader i SMB-delen av Horisont 2020.

- Konkret betyr det at de bedriftene som får godkjenning, men ikke finansiering fra EU, heretter kan få støtte til sine prosjekter fra Innovasjon Norge. Bedriften har da allerede vært gjennom en streng ekspertvurdering i EU, som vi vil basere vår støtte på, forklarer Skaret.

I år er det satt av 15 millioner kroner til denne norske ordningen, som er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Store muligheter i EU

- På denne måten håper vi å motivere flere internasjonalt rettede bedrifter til å benytte mulighetene som ligger i EU for finansiering av gode prosjekter. Terskelen kan virke høy, men erfaringene viser at det er fullt mulig å få støtte til de beste prosjektene. Våre rådgivere vil også bistå bedriftene gjennom forprosjektfasen slik at de er bedre rustet til å hente de «store pengene» som ligger i det å bli godkjent for en hovedprosjektfase. Dessuten gir deltakelse i EU-prosjekter også verdifulle nettverk og internasjonal eksponering, sier Mona Skaret i Innovasjon Norge.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen