EU-program styrker norske bedrifter

EU-program styrker norske bedrifter

Norske bedrifter har så langt fått over 70 millioner kroner til innovasjon og utvikling gjennom EUs støtteprogram for små og mellomstore bedrifter. Nå styrkes denne muligheten for finansiering ytterligere gjennom en egen norsk oppfølging og støtte.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

For to år siden lanserte EU-kommisjonen det som er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020, med et samlet budsjett på rundt regnet 800 milliarder kroner. Her har Norge full adgang.

[factbox id="1"]

Mye å hente

Så langt har 27 norske bedrifter sikret seg til sammen over 70 millioner kroner fra den delen av EU-programmet som er øremerket små og mellomstore bedrifter, det såkalte SMB-programmet.

- Norske bedrifter kan ha mye å hente på å se til EU. Gjennom å søke dette EU-programmet får bedriftene både løftet seg internasjonalt og mulighet til å sikre seg støtte av betydelig størrelse til sine satsinger, sier Mona Skaret, som er direktør for vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge.

Norsk oppfølging

Utfordringen for de bedriftene som søker programmet, er at en EU-godkjenning av selve søknaden, såkalt Seal of Excellence, ikke alltid betyr finansiering fra EU. Det vil Innovasjon Norge gjøre noe med. Derfor lanseres det nå en norsk oppfølgings- og finansieringsordning for bedrifter som har fått godkjent sine forprosjektsøknader i SMB-delen av Horisont 2020.

- Konkret betyr det at de bedriftene som får godkjenning, men ikke finansiering fra EU, heretter kan få støtte til sine prosjekter fra Innovasjon Norge. Bedriften har da allerede vært gjennom en streng ekspertvurdering i EU, som vi vil basere vår støtte på, forklarer Skaret.

I år er det satt av 15 millioner kroner til denne norske ordningen, som er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Store muligheter i EU

- På denne måten håper vi å motivere flere internasjonalt rettede bedrifter til å benytte mulighetene som ligger i EU for finansiering av gode prosjekter. Terskelen kan virke høy, men erfaringene viser at det er fullt mulig å få støtte til de beste prosjektene. Våre rådgivere vil også bistå bedriftene gjennom forprosjektfasen slik at de er bedre rustet til å hente de «store pengene» som ligger i det å bli godkjent for en hovedprosjektfase. Dessuten gir deltakelse i EU-prosjekter også verdifulle nettverk og internasjonal eksponering, sier Mona Skaret i Innovasjon Norge.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen