Etterlyser nye idéer om tunnelredning
(Foto: Statens vegvesen)

Etterlyser nye idéer om tunnelredning

Vegvesenet er første statlige etat til å gripe ny mulighet for forskersamarbeid.

  • tunnelbrann
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Vi griper en mulighet i regelverket for offentlige anskaffelser om å samarbeide direkte med næringsliv og forskning om å utvikle de beste idéene, sier sjefingeniør Harald Buvik.

Inviterer til dialogkonferanse

– Vi inviterer bredt. Den som har idéer om hvordan tunnelene i Norge kan bli tryggere for trafikantene, kan bli en del av et partnerskapet. Det er nytt at vi innenfor regelverket kan gå hele løpet med partnere uten nye runder med anskaffelser. 1. mars arrangerer vi konferanse for alle som er interessert i dette.

Vi må forebygge katastrofer ved å utstyre tunnelene med sikkerhetsutstyr.

- Harald Buvik

Statens vegvesen var en av fire vinnere i Innovasjon Norges«innovasjonspartnerskapskonkurranse» for 2017 med prosjektforslaget: «0-visjonen i norske vegtunneler». Innovasjon Norge legger 10 mill. kr på bordet som skal brukes i et eller flere innovasjonspartnerskap.

– Sammen skal Vegvesen og Innovasjon Norge drive fram et utviklingsløp med nye idéer og løsninger, forteller Buvik. Dette handler også om hvordan mennesker opptrer i en kritisk situasjon for å kunne redde seg selv

Katastrofer kan skje

Norge ligger på topp internasjonalt i trafikksikkerhet. Katastrofale brannulykker har ikke krevd liv i norske tunneler. Men ingen kan utelukke at det skjer. Vi har noen av Europas lengste tunneler. Og det var nettopp i lange tunneler med ett løp det var katastrofebranner i Mellom-Europa rundt årtusenskiftet. Det førte i sin tur EU-regler som skjerper kravene til sikkerhet i tunneler. Disse kravene gjelder også for Norge.

Fakta:

  • Norge har om lag 1.130 tunneler på riks- og fylkesveiene. 150-200 tunneler er under planlegging. Omtrent halvparten er på Vestlandet (Rogaland til Sogn og Fjordane)-
  • Norge ligger på topp internasjonalt i trafikksikkerhet målt i drepte og skadde per kjørte kilometer.
  • Flere alvorlige tunnelulykker i Norge og Europa har medført et nytt sikkerhetsregime både i EU-området og i Norge med økt fokus på samfunnssikkerhet og beredskap generelt.

– Vi må forebygge katastrofer ved å utstyre tunnelene med sikkerhetsutstyr. Men dette handler også om hvordan mennesker opptrer i en kritisk situasjon for å kunne redde seg selv, sier Buvik. 

Du må evakuere selv, raskt!

Ved brann eller røyk må du evakuere på egenhånd. I lange ett-løps vegtunneler er dette særlig utfordrende. Det kan være helt avgjørende at trafikantene raskt blir klar over at situasjonen krever handling. De som er i situasjonen må gi slipp på det normale «skriptet».

– Fasen hvor du tolker hva som skjer rundt deg er preget av usikkerhet, misforståelser og ineffektivitet. Det er avgjørende at de som kommer i en situasjon raskt starter evakuering, sier Buvik.

Forskerne Njå og Jensen mener at mangel på tidlig situasjonsforståelse (situation awareness) er forklaring på at skadeomfanget eskalerer, enten det er jordskjelv i Italia, flommer i Øst-Europa eller tunnelbranner i Norge. Å forbedre trafikantenes forutsetninger for selvredning er det derfor liten uenighet om.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen