Ett år til nye Flesland åpner

Ett år til nye Flesland åpner

– 17.august 2017 får vestlendingene endelig den flyplassen de fortjener, med kapasitet nok til å bidra til utvikling i regionen, sier lufthavndirektør Aslak Sverdrup. Utbyggingen er i rute.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Avinor investerer vel 4 milliarder i utbyggingen av Bergen lufthavn, Flesland. Målet er å etablere en moderne og velfungerende flyplass.

Det er ikke bare Avinor som har høye forventninger. Leder for Bergen Næringsråd, Marit Warncke, gleder seg enormt til den nye terminalen står ferdig.

- Bergensregionen har et internasjonalt næringsliv, og økt kapasitet vil åpne muligheter for flere direkteruter og mer internasjonal kontakt. Ikke minst vil våre tilreisende få et helt annet førsteinntrykk av Bergen og hva vi ønsker å stå for, sier Warncke.

[img id="1"]

I rute og på budsjett

Utbyggingen er i rute, både når det gjelder budsjett og fremdrift.

- Et byggeprosjekt av denne størrelsen støter på utfordringer fra tid til annen, men vi er nå rimelig sikre på at den nye flyterminalen er klart til åpning 17.august 2017, sier lufthavndirektør Sverdrup.

- Nye Flesland lufthavn vil få en utforming og tekniske løsninger som gir store energibesparelser og miljøgevinster. Vi har brukt like lang tid på å planlegge bygget som å bygge det. En slik helhetlig planlegging gir oss gjennomtenkt logistikk og naturlig universell utforming, sier Sverdrup.

Videre fremdrift

Byggefasen nærmer seg nå slutten. I løpet av høsten vil de utvendige flatene være ferdig. I november skal de største innvendige byggearbeidene være fullført. Ved utgangen av desember skal også de aller fleste tekniske systemene være ferdig installert og testet.

Landskapsarbeidene starter nå på høsten og vil i løpet av våren 2017 resultere i en park, ny atkomstvei til den nye terminalen, parkeringsplasser og overbygd gangvei til parkeringshuset. Sikkerhetskontrollen og bagasjesystemet er noen av de viktigste funksjonene i bygget, og disse er også de siste som blir ferdig installert i løpet av våren.

[img id="2"]

I februar starter prøvedriftsperioden. Det blir måneder med testing av funksjoner, gjennomføring av opplæring og sertifisering av alle som skal betjene bygget, kunder og passasjerer.

– Vi skal gjennomføre over 3000 tester, og så skal vi ha generalprøver for de forskjellige områdene. Til stresstestene trenger vi frivillige test-passasjerer. Det er allerede nå mulig å melde sin interesse. Finn ut mer her.

Lite påvirkning på reisehverdagen

Utbyggingen på Flesland skjer innenfor et avgrenset område og foregår på utsiden av flyplassområdet. Før åpning vil det likevel komme en periode med endringer i dagens terminal. Dette er tilpasninger til ny situasjon som gate-område. Dagens terminal skal fungere alene helt fram til og med 16.august.2017. Over natten overtar den nye flyterminalen alle de viktige fellesfunksjonene som innsjekk, sikkerhetskontroll, bagasjehåndtering og toll klarering.

- Åpningsdagen den 17.august 2017 gleder vi oss til å ønske velkommen til den nye terminalen. Det skal bli fantastisk å se alle passasjerene strømme gjennom dørene og oppleve terminalen for første gang, avslutter en spent lufthavndirektør.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen