​Etablerer taxisystem på Flesland og Sola

​Etablerer taxisystem på Flesland og Sola

Avinor vil kommende uke innføre systemer for køstyring av drosjetrafikken på Sola og Flesland lufthavner.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi ønsker bedre trafikkforhold utenfor lufthavnene, og velger nå å innføre ordningen til tross for at vi ikke har lyktes å bli enige med drosjenæringen om finansieringen. Vi har gode erfaringer med tilsvarende løsninger fra andre lufthavner, og ønsker ikke å vente lengre med å få et like godt og ryddig tilbud til de reisende også i Bergen og Stavanger, sier konserndirektør Egil Thompson i Avinor.

Ingen betaling

Avinor har ikke lyktes å bli enige med Norges Taxiforbund om finansiering av ordningen. Avinor velger derfor i denne omgang å innføre ordningen uten å kreve noen form for betaling fra drosjene.

- Nå er det viktigste for oss at vi kommer i gang med å bedre trafikkforholdene utenfor lufthavnene, og gi et best mulig tilbud til de reisende. Derfor legger vi nå opp til at alle registrerte drosjer kan benytte ordningen uten å betale noe ved oppstart eller forplikte seg til betaling i framtiden, sier Thompson.

Avinor vil fortsette arbeidet med å sikre finansiering av løsningen, og legger opp til å fortsette dialog med næringen ved hver enkelt lufthavn om hvordan ordningen kan bli best mulig – både med hensyn til kostnader, drift og service til våre felles passasjerer. Dersom en betaling skal innføres, vil det kreve nye avtaler med den enkelte drosjeeier eller løyvehaver.

Etablerer venteplass

For å gi best mulig trafikkforhold på flyplassene, ønsker Avinor å etablere en venteplass for drosjer. På den måten sikrer vi å ha tilstrekkelig, men ikke for mange, drosjer tilgjengelig utenfor terminalen.

- Vi ønsker å legge best mulig til rette for at flypassasjerene får kortest mulig vei til drosjer og annen kollektivtrafikk. Det er i dag tilsvarende løsning på Oslo Lufthavn, samt ved lufthavnene i Trondheim, Tromsø og Bodø. Vi ser at slike løsninger gir en tryggere trafikkavvikling, og gir flypassasjerene et mer oversiktlig bilde av kollektiv- og drosjetilbud, sier Thompson.

Bedre service

Servicen ovenfor passasjerene, styrkes også med en taxivert. Denne skal legge til rette for drosjevalg, og bistå reisende med å bestille fasiliteter som barnesete, skistativ eller spesielle biler. Ikke minst skal taxiverten sørge for at det til enhver til et tilstrekkelig antall taxier ved utgangen av flyplassbygget.

ANLEGGSARBEID/17. august 2018

Unik erfaringsdeling for bedre sikkerhet i anleggsbransjen

Sjefen i Nye Veier har samlet toppdirektørene fra Veidekke og BetonmastHæhre til felles sikkerhetsbefaring og erfaringsdeling på utbyggingen av E6 Kolomoen – Moelv. Et uvanlig, men nyttig, tiltak for å bedre sikkerhet i anleggsbransjen. Les hele saken

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

INTERCITY/17. august 2018

InterCity gjennom Hamar: Bruløsning tatt ut av det vestre traséalternativet

- Alternativet med bru over Hamarbukta vil gi svært store ulemper i Hamar by. Vi anser det derfor ikke som realistisk å bygge Dovrebanen med en slik løsning. Da er det heller ingen grunn til å bruke tid og penger på å planlegge denne løsningen videre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen