​Etablerer taxisystem på Flesland og Sola

​Etablerer taxisystem på Flesland og Sola

Avinor vil kommende uke innføre systemer for køstyring av drosjetrafikken på Sola og Flesland lufthavner.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi ønsker bedre trafikkforhold utenfor lufthavnene, og velger nå å innføre ordningen til tross for at vi ikke har lyktes å bli enige med drosjenæringen om finansieringen. Vi har gode erfaringer med tilsvarende løsninger fra andre lufthavner, og ønsker ikke å vente lengre med å få et like godt og ryddig tilbud til de reisende også i Bergen og Stavanger, sier konserndirektør Egil Thompson i Avinor.

Ingen betaling

Avinor har ikke lyktes å bli enige med Norges Taxiforbund om finansiering av ordningen. Avinor velger derfor i denne omgang å innføre ordningen uten å kreve noen form for betaling fra drosjene.

- Nå er det viktigste for oss at vi kommer i gang med å bedre trafikkforholdene utenfor lufthavnene, og gi et best mulig tilbud til de reisende. Derfor legger vi nå opp til at alle registrerte drosjer kan benytte ordningen uten å betale noe ved oppstart eller forplikte seg til betaling i framtiden, sier Thompson.

Avinor vil fortsette arbeidet med å sikre finansiering av løsningen, og legger opp til å fortsette dialog med næringen ved hver enkelt lufthavn om hvordan ordningen kan bli best mulig – både med hensyn til kostnader, drift og service til våre felles passasjerer. Dersom en betaling skal innføres, vil det kreve nye avtaler med den enkelte drosjeeier eller løyvehaver.

Etablerer venteplass

For å gi best mulig trafikkforhold på flyplassene, ønsker Avinor å etablere en venteplass for drosjer. På den måten sikrer vi å ha tilstrekkelig, men ikke for mange, drosjer tilgjengelig utenfor terminalen.

- Vi ønsker å legge best mulig til rette for at flypassasjerene får kortest mulig vei til drosjer og annen kollektivtrafikk. Det er i dag tilsvarende løsning på Oslo Lufthavn, samt ved lufthavnene i Trondheim, Tromsø og Bodø. Vi ser at slike løsninger gir en tryggere trafikkavvikling, og gir flypassasjerene et mer oversiktlig bilde av kollektiv- og drosjetilbud, sier Thompson.

Bedre service

Servicen ovenfor passasjerene, styrkes også med en taxivert. Denne skal legge til rette for drosjevalg, og bistå reisende med å bestille fasiliteter som barnesete, skistativ eller spesielle biler. Ikke minst skal taxiverten sørge for at det til enhver til et tilstrekkelig antall taxier ved utgangen av flyplassbygget.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen