Videre utbygging og planlegging av intercitynettet prioriteres høyt i 2019.
Videre utbygging og planlegging av intercitynettet prioriteres høyt i 2019. (Foto: Njål Svingheim)

– Et positivt jernbanebudsjett

– Regjeringens forslag til statsbudsjett betyr at handlingsprogrammet for jernbanesektoren i all hovedsak blir fulgt opp. Det er vi godt fornøyd med, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Dette betyr at planlagte satsingsområder ligger fast og at jernbanen styrkes som ryggrad i trafikksystemet på viktige og trafikktunge strekninger, sier Slotsvik.

Til jernbaneformål forslår regjeringen neste år å bruke 25,4 milliarder kroner, en økning på om lag 2,9 milliarder fra årets budsjett. Inkludert i dette ligger 900 millioner i pensjonsforpliktelser.

– I arbeidet med å fornye jernbanens anlegg legges det neste år opp til at utbyggingen av det nye felles europeiske signalsystemet ERTMS får 1,4 milliarder kroner. -ERTMS skal erstatte dagens signalsystemer og er viktig for å få bedre punktlighet og kapasitet i togtrafikken, sier jernbanedirektøren.

Utbygging og planlegging

– Vi er også godt fornøyde med at regjeringen legger opp til å videreføre utbyggingen av intercitynettet på Østlandet. Her ser vi fram til at det kan bli byggestart på to nye og viktige delstrekninger på Vestfoldbanen, det er penger til å holde tempoet oppe på Follobanen og til videreføring av eksisterende anlegg på Dovrebanen og Østfoldbanen. Til videre planlegging noterer vi oss at det neste år blir høyt tempo i planleggingen av Ringeriksbanen og resten av intercitystrekningene.

Det er også viktig for den samlede togtrafikken at det også neste år legges opp til å anskaffe flere tye togsett.

– Dermed blir vi etter hvert i bedre stand til å håndtere den store trafikkveksten vi har og har hatt på jernbanen, sier Slotsvik.

Her er noen viktige prioriteringer i regjeringens forslag til budsjett for jernbanesektoren i 2019:

  • Økt aktivitet for ERTMS-utbyggingen
  • Flere nye togsett settes i drift på Østlandet og på Vossebanen
  • Planleggingsaktiviteten for nyanlegg øker
  • Eksisterende anlegg på Follo-, Dovre-, og Østfoldbanen holder tempoet
  • Byggestart på Vestfoldbanen Drammen – Kobbervik og Nykirke – Barkåker

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen