– Et grønt kraftmarked trenger formidable investeringer

– Et grønt kraftmarked trenger formidable investeringer

På en workshop i Brüssel, arrangert av Enova, tok energianalytiker Jesse Scott fra IEA et oppgjør med manglende grønne investeringer i kraftmarkedet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Investeringene i fornybar energi falt 46 prosent i Europa fra 2010 til 2014, mens den vokste 16 prosent globalt.

– Det vil kreve 900 milliarder dollar i grønne investeringer å nå togradersmålet, og dette arbeidet må starte nå. Samtidig ser vi at europeiske investeringer i fornybar energi har falt de siste årene. I tillegg tar beslutninger og reguleringsendringer for lang tid, sa Jesse Scott i International Energy Agency (IEA).

[img id="1"]

Jesse Scott var en av innlederne i en debatt om energiomlegging i Europa. Debatten ble arrangert av European Energy Network, et nettverk av Enovas søsterorganisasjoner.

Sol og vind påvirker markedet

– Omstillingen i kraftmarkedet er underveis. I den grad vi bygger noe nytt i Europa, er det fornybart. Fornybarandelen i elmiksen vil øke fra 21 prosent i 2014 til 45 prosent i 2030, hvor omtrent all økningen består av sol og vind, sa Scott.

Scott påpekte at selv om økt satsing på sol- og vindenergi bidrar til et mer bærekraftig kraftmarked, gjør det samtidig at Europa framover må tenke nytt om forsyningssikkerhet:

– Jo mer avhengig energisystemet blir av sol og vind på bekostning av fossil energi, jo viktigere blir eksisterende vannkraft som buffer i perioder med lav produksjon fra sol og vind, sa Scott.

Blant andre deltakere på debatten var Paul Hodson, leder i avdeling for energieffektivisering i DG Energi i Europakommisjonen, og EU-rådgiver Eivind Hodne Steen i Energi Norge. Debatten avrundet European Energy Networks årsmøte, hvor tyske Deutsche Energie-Agentur overtok presidentskapet etter Enova.

TUNNEL/23. januar 2019

Verdens lengste og dypeste tunnel

– Dette blir verdens lengste og dypeste tunnel, og det tar nok en tid før denne rekorden blir slått også. Foreløpig er den budsjettert til 16,8 milliarder kroner, og den vil redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger med hele 40 minutter. Det er et formidabelt prosjekt vi snakker om. Les hele saken

Til toppen