– Et grønt kraftmarked trenger formidable investeringer

– Et grønt kraftmarked trenger formidable investeringer

På en workshop i Brüssel, arrangert av Enova, tok energianalytiker Jesse Scott fra IEA et oppgjør med manglende grønne investeringer i kraftmarkedet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Investeringene i fornybar energi falt 46 prosent i Europa fra 2010 til 2014, mens den vokste 16 prosent globalt.

– Det vil kreve 900 milliarder dollar i grønne investeringer å nå togradersmålet, og dette arbeidet må starte nå. Samtidig ser vi at europeiske investeringer i fornybar energi har falt de siste årene. I tillegg tar beslutninger og reguleringsendringer for lang tid, sa Jesse Scott i International Energy Agency (IEA).

[img id="1"]

Jesse Scott var en av innlederne i en debatt om energiomlegging i Europa. Debatten ble arrangert av European Energy Network, et nettverk av Enovas søsterorganisasjoner.

Sol og vind påvirker markedet

– Omstillingen i kraftmarkedet er underveis. I den grad vi bygger noe nytt i Europa, er det fornybart. Fornybarandelen i elmiksen vil øke fra 21 prosent i 2014 til 45 prosent i 2030, hvor omtrent all økningen består av sol og vind, sa Scott.

Scott påpekte at selv om økt satsing på sol- og vindenergi bidrar til et mer bærekraftig kraftmarked, gjør det samtidig at Europa framover må tenke nytt om forsyningssikkerhet:

– Jo mer avhengig energisystemet blir av sol og vind på bekostning av fossil energi, jo viktigere blir eksisterende vannkraft som buffer i perioder med lav produksjon fra sol og vind, sa Scott.

Blant andre deltakere på debatten var Paul Hodson, leder i avdeling for energieffektivisering i DG Energi i Europakommisjonen, og EU-rådgiver Eivind Hodne Steen i Energi Norge. Debatten avrundet European Energy Networks årsmøte, hvor tyske Deutsche Energie-Agentur overtok presidentskapet etter Enova.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

Til toppen