Norsk Stål har bidratt med 17.000 tonn ferdig armeringsstål.
Norsk Stål har bidratt med 17.000 tonn ferdig armeringsstål. (Foto: Norsk Stål)

Et gigantprosjekt under bygging

Den dobbeltsporede jernbanetraséen er et gigantprosjekt som er under bygging i Vestfold og Telemark nå.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Den største gevinsten med den nye jernbanetraséen er en reisetid redusert med 20 minutter. Fra Farriseidet (Larvik) til Porsgrunn bygges 22,5 km med dobbeltsporet jernbane, fordelt på syv tunneler og ti bruer med en samlet prislapp på 7,2 milliarder kroner (2016). Planen er at prosjektet skal være ferdig til høsten 2018.

Norsk Stål har bidratt med 17.000 tonn ferdig armeringsstål til det storstilte infrastrukturprosjektet.

Totalt har 3 av de 4 entreprisene i prosjektet (Skanska, Veidekke og Implenia) valgt Norsk Stål som sin leverandør.

ANLEGGSARBEID/17. august 2018

Unik erfaringsdeling for bedre sikkerhet i anleggsbransjen

Sjefen i Nye Veier har samlet toppdirektørene fra Veidekke og BetonmastHæhre til felles sikkerhetsbefaring og erfaringsdeling på utbyggingen av E6 Kolomoen – Moelv. Et uvanlig, men nyttig, tiltak for å bedre sikkerhet i anleggsbransjen. Les hele saken

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

INTERCITY/17. august 2018

InterCity gjennom Hamar: Bruløsning tatt ut av det vestre traséalternativet

- Alternativet med bru over Hamarbukta vil gi svært store ulemper i Hamar by. Vi anser det derfor ikke som realistisk å bygge Dovrebanen med en slik løsning. Da er det heller ingen grunn til å bruke tid og penger på å planlegge denne løsningen videre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen