ESA godkjenner Enovas transportsatsing

ESA godkjenner Enovas transportsatsing

EFTAs overvåkingsorgan ESA har godkjent Enovas nye infrastrukturprogram. Dette åpner for satsing på ladestasjoner for elbil og landstrøm.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Enova lanserte tidligere i september tilbudene som skal gi en grønnere transportsektor. Ett av de seks støtteprogrammene, Støtte til infrastruktur for alternative drivstoff, forutsatte notifisering fra ESA. Denne godkjenningen er nå på plass.

– Vi har hatt en god dialog med ESA. Beslutningen i ESA gir Enovas transportsatsing den bredden vi har ønsket, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Landstrømanlegg i norske havner

Programmet vil bidra til en elektrifisering av transportsektoren både til lands og til vanns, gjennom støtteordninger til hurtig- og fleksiladere til elbil samt landstrømanlegg i norske havner. Mens flere ladestasjoner mellom byene skal ta knekken på rekkeviddeangsten og gjøre elbilen mer aktuell som husholdningens eneste bil, skal utslippene fra skip i havn reduseres gjennom økte muligheter for strømtilførsel fra land.

– Allerede i løpet av de to neste ukene vil vi utlyse konkurransen om utbygging av hurtigladere for den første transportkorridoren. Så vil det gå slag i slag. For landstrøm har vi en ambisjon om å komme med et tilbud innen utgangen av oktober, sier Nakstad.

Til toppen