ERTMS skal gjøre jernbanen tryggere
(Foto: Bane NOR)

ERTMS skal gjøre jernbanen tryggere

Åsta-ulykken var en jernbaneulykke som skjedde tirsdag 4. januar 2000 ved Åsta sør for Rena i Østerdalen. Et tog fra Trondheim kolliderte med et lokaltog fra Hamar på Rørosbanen, og det oppstod en eksplosjonsartet brann hvor 19 mennesker omkom.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

På tidspunktet for ulykken var det ikke installert verken automatisk togstopp eller togradio og den eneste måten å få kontakt med togene på var via mobiltelefon. Fra år 2000 har jernbanen beveget seg fra en hendelsesbasert sikkerhetsstyring og over mot mer risikobasert sikkerhetsstyring.

[factbox id="1"]

Dette har betydd at risikoanalyser integreres i flere arbeidsprosesser. Hensikten er å øke sannsynligheten for at farer skal kunne avdekkes og håndteres før de fører til ulykker. Gjennom de siste årene er det gjennomført en rekke tiltak for å bedre sikkerheten i jernbanetrafikken.

ERTMS øker sikkerheten

Med innføring av ERTMS Nivå 2 har Østre linje fått et komplett og moderne signalanlegg.

– Togene får nå all informasjon om hvor langt og hvor fort de kan kjøre via jernbanens eget mobilnett (GSM-R). Videre blir togene overvåket kontinuerlig fra trafikkstyringssentralen. Skulle et tog kjøre uten tillatelse eller kjøre for fort, vil toget automatisk bli stoppet, forteller Kjell Holter, teknisk rådgiver i Jernbaneverket.

Veibomanlegg ved planovergangene er også nye. Skulle bommene ikke gå ned vil toget automatisk stoppes før planovergangen.

– Jeg opplever helt klart at sikkerheten på Østre linje er forbedret etter innføring av ERTMS. Nå har vi databaserte systemer som overvåker at togene ikke kjører uten tillatelse eller over fartsgrensen som er bestemt for den enkelte strekningen, sier Hans Petter Bredholt, fagligleder for signal på Østfoldbanen

– I avvikssituasjoner, eksempelvis ved tekniske feil som rammer signalanlegget eller enkelte komponenter, setter ERTMS tydelige begrensninger i togframføringen. Dette reduserer risikoen for uønskede hendelser også i slike avvikstilfeller, sier Bredholt.

– Når enkelte strekninger skal stenges for midlertidig arbeid finnes det nå automatiske systemer som gjør at sporet blir klarert og sikret på en langt mer tilfredsstillende måte, avslutter han.

Ambisjonen er å bygge ut ERTMS på alle strekninger i Norge mellom 2015 og 2030.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen