ERTMS skal gjøre jernbanen tryggere
(Foto: Bane NOR)

ERTMS skal gjøre jernbanen tryggere

Åsta-ulykken var en jernbaneulykke som skjedde tirsdag 4. januar 2000 ved Åsta sør for Rena i Østerdalen. Et tog fra Trondheim kolliderte med et lokaltog fra Hamar på Rørosbanen, og det oppstod en eksplosjonsartet brann hvor 19 mennesker omkom.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

På tidspunktet for ulykken var det ikke installert verken automatisk togstopp eller togradio og den eneste måten å få kontakt med togene på var via mobiltelefon. Fra år 2000 har jernbanen beveget seg fra en hendelsesbasert sikkerhetsstyring og over mot mer risikobasert sikkerhetsstyring.

[factbox id="1"]

Dette har betydd at risikoanalyser integreres i flere arbeidsprosesser. Hensikten er å øke sannsynligheten for at farer skal kunne avdekkes og håndteres før de fører til ulykker. Gjennom de siste årene er det gjennomført en rekke tiltak for å bedre sikkerheten i jernbanetrafikken.

ERTMS øker sikkerheten

Med innføring av ERTMS Nivå 2 har Østre linje fått et komplett og moderne signalanlegg.

– Togene får nå all informasjon om hvor langt og hvor fort de kan kjøre via jernbanens eget mobilnett (GSM-R). Videre blir togene overvåket kontinuerlig fra trafikkstyringssentralen. Skulle et tog kjøre uten tillatelse eller kjøre for fort, vil toget automatisk bli stoppet, forteller Kjell Holter, teknisk rådgiver i Jernbaneverket.

Veibomanlegg ved planovergangene er også nye. Skulle bommene ikke gå ned vil toget automatisk stoppes før planovergangen.

– Jeg opplever helt klart at sikkerheten på Østre linje er forbedret etter innføring av ERTMS. Nå har vi databaserte systemer som overvåker at togene ikke kjører uten tillatelse eller over fartsgrensen som er bestemt for den enkelte strekningen, sier Hans Petter Bredholt, fagligleder for signal på Østfoldbanen

– I avvikssituasjoner, eksempelvis ved tekniske feil som rammer signalanlegget eller enkelte komponenter, setter ERTMS tydelige begrensninger i togframføringen. Dette reduserer risikoen for uønskede hendelser også i slike avvikstilfeller, sier Bredholt.

– Når enkelte strekninger skal stenges for midlertidig arbeid finnes det nå automatiske systemer som gjør at sporet blir klarert og sikret på en langt mer tilfredsstillende måte, avslutter han.

Ambisjonen er å bygge ut ERTMS på alle strekninger i Norge mellom 2015 og 2030.

SELVKJØRENDE/21. mai 2019

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Ved 14-tiden i går rullet Ruters selvkjørende busser "Mads" og "Oda" avgårde på sin første ordinære kjøretur mellom Kontraskjæret og Vippetangen i Oslo. Fra og med i dag kan alle med gyldig Ruter-billett benytte seg av det nye reisetilbudet. Kjøretøyene har 11 sitteplasser for passasjerer og vil kjøre i opptil 18 km/t. Les hele saken

BOMPENGER/21. mai 2019

Innstramming på bruk av bompenger

Samferdselsminister Jon Georg Dale har nå besluttet at i porteføljestyrte bompengepakker i byområder med byvekstavtaler skal kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres ved å nedskalere eller helt kutte enkelte tiltak i pakken slik at ikke bilistene får økte bompenger. Les hele saken

INTERCITY/20. mai 2019

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Regjeringa legg no fram forslag for Stortinget om kostnadsrammer for InterCity-prosjekta Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen. Når Stortinget har fastsett kostnadsrammene, kan dei store byggjearbeida starte opp. Dei to InterCity-prosjekta skal etter planen stå ferdige på midten av 2020-talet. Les hele saken

Til toppen