Første Flirt-tog på Østre linje: ERTMS har vært i bruk på Østfoldbanens Østre linje en stund. Erfaringene derfra er gode. Banen er en av landets mest driftsikre.
Første Flirt-tog på Østre linje: ERTMS har vært i bruk på Østfoldbanens Østre linje en stund. Erfaringene derfra er gode. Banen er en av landets mest driftsikre. (Foto: Bane NOR )

ERTMS fornyer signalanleggene på jernbanen

BaneNOR er i full sving med å fornye signalanleggene på jernbanen, og målet er å erstatte tidligere signalløsninger med et databasert signalsystem som har fått navnet ERTMS – European Rail Traffic Management System.

  • ERTMS
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I en del år har signalfeil fulgt signalfeil på enkelte banestrekninger, men dette vil det forhåpentlig bli slutt på, tror tilhengerne. For de reisende skal nemlig innføringen av ERTMS bety en langt mer stabil jernbanedrift, med høyere sikkerhet, bedre punktlighet og om en ser dette litt på sikt: Bedre kapasitet.

Systemet

Innføringen av ERTMS markerer i følge BaneNOR et teknologisk vendepunkt i togfremføringen i Norge, en overgang fra relebasert teknologi til moderne databaserte løsninger. Dermed moderniseres trafikkstyringen på jernbanen, og den blir langt mer automatisert enn tidligere. Og mens man tidligere har sett utvendige signalsystemer som styrer togtrafikken, vil informasjon og kjøretillatelser nå sendes via jernbanens eget mobilnett til en datamaskin i togsettene. Dermed blir de utvendige signalene samt en del annen infrastruktur overflødige.

NSB Type 74 Flirt med ERTMS: Med ERTMS mottar lokfører informasjon om kjøretillatelse og hastighet direkte i togets førerpanel. Med dette kan signaler og hastighetsmerker langs sporet fjernes. Foto: Øystein Grue / Jernbanemagasinet

Det er altså ikke bare lyssignalene som blir endret: Signalfornyelsen omfatter flere tekniske anlegg, slik som sporveksler, kabler og veisikringsanlegg ved planoverganger.

Når dette er sagt, er det viktig å ha med seg at dette ikke lenger er et nytt og uprøvet system, for EU har allerede i over 20 år jobbet for å fremme utvikling og innføring av ERTMS for å skape en mer konkurransedyktig jernbane. ERTMS forenkler nemlig også transport av varer og mennesker over landegrensene, og åpner for en større kapasitet på de dobbeltsporede jernbanestrekningene som InterCity-satsingen jo vil bringe frem langt flere av i Norge.

Ombordutstyr

Nå er man inne i en ny fase av ERTMS, etter at det i løpet av fjoråret ble inngått en avtale med leverandører av ombordutstyr. Det ble inngått i alt 3 kontrakter med Alstom, både om utstyr ombord og arbeidsmaskiner som skal trafikkere ERTMS-strekninger i Norge. Faktisk var det hele 14 kjøretøyeiere som BaneNOR hadde forhandlet på vegne av, da det ble inngått en avtale om levering:

Leverandører ERTMS Norge. Illustrasjon: Bane NOR

ERTMS ombordutstyr er den delen av det nye signalutstyret som befinner seg om bord i materiellet, rett og slett. Utstyret mottar kjøretillatelse fra signalsystemet som styrer jernbaneinfrastruktur når sporet er klart. Denne kjøretillatelsen inneholder blant annet gitt distanse og hastighet. Når denne informasjonen mottas, informerer ombordutrustningen føreren om lengde på kjøretillatelsen samt tillatt hastighet. Skulle det så seinere skje at toget kjører med for høy hastighet eller for langt, vil systemet bremse ned toget.

Alle togene skal bygges om i Norge, og i det alt vesentlige skal dette skje på BaneNOR eiendom sine verksteder på Grorud og Marienborg. De første togene skal være ferdig ombygd til første ERTMS-strekning åpner i slutten av 2021, og innen 2026 skal alle togene være klare til å kjøre på ferdig utbygde ERTMS-strekninger.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen