ERTMS: Evaluering av tilbud er i gang

ERTMS: Evaluering av tilbud er i gang

Alle prekvalifiserte leverandører av ERTMS har levert tilbud innen fastsatte frister. Jakten på de beste løsninger for fremtidens signalsystem er allerede i gang.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Mottak av tilbud er et avgjørende moment i ethvert anskaffelsesløp. Det avslører markedets reelle interesse i oppdraget. Samtidig bekrefter det styrken i en kontraktsstrategi som skal sikre hensiktsmessig konkurranse og legge til rette for pålitelige leveranser. ERTMS-prosjektet har så langt truffet blink.

– Vi er strålende fornøyd, sier Eivind Skorstad, prosjektdirektør for innføring av ERTMS. – Timene og ressursene vi har brukt på langvarig dialog med det europeiske ERTMS-markedet, betaler seg nå for prosjektet. Leverandørene har respondert slik vi ønsket.

Siden høsten 2016 har Bane NOR jobbet med forberedelser til det som blir en omfattende evalueringsprosess. Etter planen skal systemkontraktene signeres mellom november 2017 og februar 2018.

– Det er nå den virkelig store jobben starter. ERTMS-prosjektet har satt sammen evalueringsteam som skal evaluere tilbudene. Det er et omfattende arbeid å vurdere i hvilken grad de foreslåtte løsninger oppfyller våre kravspesifikasjoner, sier Skorstad.

[factbox id="1"]

TMS først ute

Evaluering av tilbud på TMS startet 30. november 2016. Evaluering- og forhandlingsfasen skal pågå frem til TMS-kontrakten signeres i november 2017, som den aller første i ERTMS-anskaffelsen.

– Nytt TMS skal tilfredsstille kravene til punktlighet og forutsigbarhet som den norske jernbanen trenger i fremtiden. Det skal være et moderne og brukervennlig verktøy som skal hjelpe toglederne til å ta riktige beslutninger i hverdagen, spesielt ved trafikkavvik, sier Geir Danielsen, prosjektleder for delprosjektet TMS.

Trackside i rute

Delprosjektet ERTMS Trackside, som har ansvar for innføring av nye signalsystemer og komponenter langs jernbanesporet, begynte å evaluere egne tilbud 2. januar.

Jobben går etter planen, forteller delprosjektleder Kai-Tore Rønold. – For oss er det viktig å anskaffe systemer og komponenter som er tilpasset norske forhold, noe som gjelder både for klima og Bane NORs egne drift- og vedliheholdsmodeller.

Om noen år vil ERTMS Trackside rulles ut på flere jernbanestrekninger i drift. Trackside er derfor ute etter en leverandør som har gode evner til å jobbe effektivt og i tett samarbeid med Bane NORs driftorganisasjon og pågående prosjektorganisasjoner som bygger nye jernbaneanlegg.

– Vi har et mål om å rulle ut ERTMS med minst mulig påvirkning av togtrafikken. Leverandøren må ha solide gjennomføringsevner, sier Rønold.

Onboard i gang 25. januar

Før evalueringen startet hadde delprosjektet ERTMS Onboard korte individuelle møter med tilbyderne. Hensikten var å gi leverandørene anledning til å presentere egne konseptløsninger, tiltenkt gjennomføringsplan og potensielle utfordringer.

– Under presentasjonsmøtene ble det helt klart for oss av markedet har forstått kompleksiteten av en ombyggingsprosess som involverer et titalls selskaper med ulike behov, flere hundre kjøretøy og muligens flere ombyggingslokasjoner flere steder i landet, sier Gjermund Blom-Hagen, delprosjektleder for ERTMS Onboard.

Gode logistikk- og koordineringsevner blir avgjørende for en vellykket innføring av ERTMS på alt rullende materiell. Blom-Hagen ser derfor som positivt at samtlige tilbydere har skissert, i mer eller mindre grad, et mulig samarbeid med norske underleverandører.

– Lokal kunnskap om jernbane, jernbanetrafikk og vedlikehold av rullende materiell vil være viktig. Et slikt samarbeid vil være oppløftende også for det norske jernbanemarkedet, sier Blom-Hagen.

Til toppen