ERTMS åpner for sømløs togkjøring i Norden

ERTMS åpner for sømløs togkjøring i Norden

Signalsystemet ERTMS er Jernbaneverkets langsiktige strategi i arbeidet med å redusere antallet signalfeil på togstrekninger. Samtidig skal det pan-europeiske systemet sørge for sømløs trafikkoverføring i hele Europa.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

ERTMS er en standardisert løsning for signalering og trafikkstyring og inngår i Jernbaneverkets Nasjonale Signalplan fra 2013. Den langsiktige strategien tar utgangspunkt i dagens fornyelsesbehov, og samordner det med behovet for signalanlegg på nye jernbanestrekninger.

Alstom tidlige ute med ERTMS i Danmark og Sverige

[factbox id="1"]

Allerede i 2005 startet Alstom å levere Coradia togsett til Stockholms Lokaltrafik (SL), og frem til nå er 83 togsett levert. Når jernbanetunnelen Citybanan åpnes for trafikk i 2017, forventer SL økt press på kollektivtrafikken og har derfor bestilt 46 nye togsett fra Alstom. Både Citybanan og de nye togsettene skal utrustes med ERTMS.

Togsettene vil i tillegg utrustes med Alstoms Atlas baseline 3 ombordløsning og Ansaldos STM løsning (Specific Transmission Module). Dette blir første gang Alstom leverer Atlas ERTMS ombordløsning i Sverige. Løsningen er tidligere utviklet for 789 tog i Danmark.

Den svenske STM-løsningen er utviklet slik at den er kompatibel med det norske ATC-systemet (Automatic Train Control). Dette gjør at den samme STM-løsningen kan brukes i Norge. Også i Danmark er STM løsningen installert og systemene tillater derfor sømløs togkjøring mellom Norge, Sverige og Danmark.

[img id="1"]

Vi tok en prat med Carl Åge Bjørgan i Alstom for å lære mer om utbyggingen av ERTMS i Norden og Europa. Bjørgan er utdannet ved NTNU og har over 20 års erfaring med prosjektledelse og forretningsutvikling i et internasjonalt miljø og har blant annet bodd i Dubai i 4 år frem til 2010. Bjørgan tok over som leder for transportdivisjonen i Norge i 2013.

Utbredelse av ERTMS på det europeiske tognettet

- ERTMS ble lansert og var første gang i bruk i 2001. Siden den gang har det vært mye fokus på interkontinentale høyhastighetskorridorer. Generelt sett er systemet utbygd linje for linje i de viktigste og travleste regionene rundt i Europa. Danmark var det første landet som valgte å implementere ERTMS på hele linjenettet, innleder Bjørgan.

Hvordan ligger Norge, Sverige og Danmark an i forhold til resten av EU?

- Danmark hadde, som Norge, et veldig gammelt signalsystem som måtte skiftes ut. De hadde en miks av mange typer teknologier, med mye feil, og som var dyrt å vedlikeholde. Danmark startet i 2009 og inngikk kontrakter i 2011 for et program som går frem til 2021 hvor man forventer å være ferdigstilt. Danmark vil nok bli det første landet med nasjonalt ERTMS. Norge var det andre landet i Europa som valgte å implementere dette på nasjonalt nivå med planlagt ferdigstilling i 2030, sier Bjørgan.

- Sverige har også et ERTMS-program hvor de planlegger ferdigstilling i 2035 for hele landet. Sverige har allikevel ikke lansert dette i like stor grad som her til lands. Sverige har mange mindre prosjekter, blant annet i Stockholmsregionen, hvor de skal implementere ERTMS på pendeltog i fremtiden. Når vi nå leverer nye tog til Stockholm så installerer vi også ERTMS for å være forberedt. Selv om ERTMS startet på kontinentet er Skandinavia totalt sett ganske langt fremme, fortsetter Bjørgan.

Utfordringer og mellomløsninger for overgang til ERTMS

Hva er de største utfordringene for Alstom ved innføring av ERTMS?

- Vi har de samme utfordringene som alle andre i møtet med et slikt prosjekt. Vi må basere oss på vår kompetanse og produkter, og mener vi stiller sterkt med lang erfaring innen ERTMS. Vi har inngått kontrakter på ERTMS i 23 land og har levert ERTMS på 12.500 kilometer med spor. Vi har en stor andel av kontraktene som ble inngått fra 2001. Vi har også en stor kontrakt i Danmark hvor vi henter erfaring som vil blir relevant å ta med seg videre, utdyper Bjørgan.

Tognettene i Skandinavia og ellers i Europa har mange forskjellige signalsystemer. Hvordan tilpasser man overgangen fra gamle systemer til ERTMS?

- I en utbyggingsfase har man ERTMS på en linje og vanlig ATC på en annen linje. STM-modulen kommuniserer med det konvensjonelle ATC-system og er en mellomløsning som kan variere fra land til land. Vi har systemer som må kunne kommunisere med mange andre systemer. Om man kjører fra Nordsjøen til Middelhavet gjennom 8 land må man fortsatt ha støtte for 8 ulike systemer, siden ERTMS ikke er fullt utbygd i hvert land, forklarer Bjørgan.

Bedre konkurransevilkår med ERTMS

Hvilke muligheter gir sømløs transport mellom landene for operatørene?

- Fordelene med ERTMS er at man oppnår høyere togtetthet, høyere hastighet, større pålitelighet, og økt sikkerhet. Det er utviklet for å lette utvidelsen av den europeiske jernbanen. Det åpner for fri konkurranse på jernbane slik at man kan kjøre fra land til land på en enklere måte og slipper å bytte lokomotiv på grensen. Jernbane blir også mer attraktiv for transportører sammenlignet med andre måter å transportere gods og mennesker på. Det åpner for bedre konkurranse både mellom operatører og andre transportløsninger, forteller Bjørgan.

Hvilke planer finnes for utvikling av signalsystemer for trikk og t-bane og åpner dette for å kunne kjøre t-bane over på togstrekninger?

- Vi er en totalleverandør av transport på bane med 26.000 ansatte i 60 land som jobber transport. Vi synes det er spennende med kollektivtransport i byene, og spesielt i Oslo. I utgangspunktet er det annerledes på trikk hvor trikkefører baserer seg på hva han ser og hvor det ikke er vanlig med ATC-system. T-bane er en annen sak hvor man benytter CBTC (Communications-Based Train Control) som man har planer om å bygge ut i Oslo, avslutter Bjørgan.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen