Rambøll, Visma og IKT-Norge har lansert rapporten «IT i Praksis – Smarte byer og bærekraftige løsninger», med Erna Solberg som en av foredragsholderne.
Rambøll, Visma og IKT-Norge har lansert rapporten «IT i Praksis – Smarte byer og bærekraftige løsninger», med Erna Solberg som en av foredragsholderne. (Foto: Rambøll)

Erna Solberg til arrangement om smarte byer

300 personer tok turen til Oslo Rådhus da Rambøll, IKT Norge og Visma inviterte til presentasjon av rapporten «IT i praksis- smarte byer og bærekraftige løsninger.»

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Hvordan skal Norge lykkes med å utvikle smarte byer som er levende, bærekraftige og gode å bo i? Rapporten viser tydelig at smart-tematikken fremdeles er i sin spede begynnelse og det mangler en bølge av konkrete initiativer. Samtidig er ambisjonene høye, sier Morten Skodbo, direktør i Rambøll Management Consulting.

Urbanisering, demografiske endringer, ressursknapphet, klimaforandringer, globalisering og digitalisering har gjort at fokuset på smarte byer og bygder har økt betydelig de siste årene. Ideen er at teknologi og datadeling kan gjøre samfunn mer levedyktige, forbedre levekårene for innbyggerne, og bidra til å skape en bærekraftig og ressurseffektiv fremtid.

Fakta

I stortingsmelding Meld. St. 27 – Digital Agenda for Norge er Smart By definert som følger:

En Smart By bruker digital teknologi til å gjøre byene til bedre steder å leve, bo og arbeide i. 
Den har som mål å forbedre offentlige tjenester og innbyggernes livskvalitet, utnytte felles ressurser optimalt, øke byenes produktivitet, samt å redusere klima- og miljøproblemer i byene.

– Helhetlig tankegang er en nøkkelfaktor for suksess. Det er ikke så smart å jobbe alene når man kan få til mer sammen med andre. Det er heller ikke smart å lage løsninger før man har kartlagt brukernes reelle behov og ønsker. Smartby-satsningene må derfor basere seg på samarbeid – både på tvers av fagområder internt i kommunene, og med eksterne aktører, utdyper Skodbo.

Det er tydelig at interessen er stor rundt tematikken og både statsministeren, byrådsleder Raymond Johansen, Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter, Arne Ingebrigtsen, rådmann i Kristiansund kommune, Ove Fredheim, Leder business Telenor Norge, Runa Haug Khoury, fagsjef Bellona og Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge hadde tatt seg tid til å komme for å dele sine refleksjoner.

BANE/15. oktober 2018

Bane NOR skiller ut drift og vedlikehold av jernbanen i eget selskap

Bane NOR oppretter et eget aksjeselskap for drift og vedlikehold av jernbanen. I overkant av 1 000 av Bane NORs 4 500 medarbeidere overføres til det nye selskapet. Dette er en del av jernbanereformen og et steg på veien til konkurranseutsetting av drift og vedlikehold. Les hele saken

Til toppen