Erna Solberg åpner Enovakonferansen

Erna Solberg åpner Enovakonferansen

Statsminister Erna Solberg gjester Enovakonferansen i Trondheim. Tema for konferansen er hvordan nye energiløsninger kan bane vei for lavutslippssamfunnet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

26. og 27. januar har Enova og administrerende direktør Nils Kristian Nakstad gleden av å invitere til femte utgave av Enovakonferansen. "Det grønne gullet". Nakstad mener konferansen er mer aktuell enn noen gang.

- På veien mot lavutslippssamfunnet skal Norge kutte klimagassutslipp samtidig som næringslivet må skape nye verdier. All verdiskaping er avhengig av energi, og framtidens verdiskaping må tuftes på energi som er ren. Da må vi sørge for at vi har rikelig tilgang på fornybar energi som vi utnytter best mulig, og at vi utvikler de løsningene vi trenger, men som ikke finnes i dag, sier Nakstad.

Da må vi sørge for at vi har rikelig tilgang på fornybar energi

Statsminister Erna Solberg er en av de som har vært opptatt av at Norge skal gjennom et grønt skifte og at vi må gripe de mulighetene det gir oss. Statsministeren holder åpningsinnlegget på konferansen.

Vi ser deltakelsen som en bekreftelse på hvor viktig denne utfordringen er

- Vi er glade for at vi for første gang kan ta imot en statsminister på Enovakonferansen. Vi ser deltakelsen som en bekreftelse på hvor viktig denne utfordringen er for både statsministeren, regjeringen og Norge, sier Nakstad.

Spennende navn

Olje- og energiminister Tord Lien deltar også. Det samme gjør tidligere EU-kommisær Connie Hedegaard som nå er leder for regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Fra en av verdens største aluminiumsprodusenter, Alcoa, kommer direktør for miljø og bærekraft, Kevin L. McKnight.

Dette er konferansen for alle som ønsker å gå foran på veien mot lavutslippssamfunnet

- Flere spennende navn er klare, og flere vil komme på plass. Dette er konferansen for alle som ønsker å gå foran på veien mot lavutslippssamfunnet og bidra til at løsningene som er økologisk bærekraftige blir økonomisk levedyktige. Slik skaper vi livskraftig forandring, sier Nakstad.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen