EPD på alt fra vin og pasta til asfalt og betong
(Illustrasjon: Jon Opseth / Statens vegvesen)

EPD på alt fra vin og pasta til asfalt og betong

EPD er en internasjonal «nøkkelhullsmerking» som viser miljøprofilen på et produkt fra produksjon til bruk.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

EPD står for Environmental Product Declaration. Den gjør det lettere for kunden å velge et produkt med god miljøprofil, på samme måte som en kan velge matvarer med nøkkelhull.

Miljøbelastning på livsløp

Ett og samme produkt kan ha ulik miljøbelastning:

Hvis en bygger en iglo på Grønland har du både byggematerialer og folk som kan gjøre jobben. Bygges en iglo i et varmere land, må det både fraktes is, en bygge-ekspert og en må bruke fryseanlegg. Kanskje et søkt eksempel, men ikke helt fjernt: Isbiter fra Svartisen fraktes til en bar i New York.

– EPD viser forurensning og ressursbruk i hele produksjonskjeden. Det er en livstidsbetraktning av et produkt der en ser hva det påfører miljøet fra råvare og produksjon fram til bruk. De fleste av våre produkter vil etter hvert få en egen EPD. Foreløpig finnes det for asfalt, betong og armeringsstål. Det opplyser Kari Sigurd Fredriksen i Statens vegvesen.

EPD kan sammenlignes i alle land

EPD er lagd med standardiserte metoder slik at miljøinformasjon fra ulike land kan sammenlignes. Kravene til hvordan en EPD skal lages er spesifisert i ISO-standard

Fredriksen håper at de gjennom Vegvesenets KraKK-prosjekt kan ta i bruk EPD for å redusere de store CO2-utslippene (karbonavtrykk) fra vegprosjekt allerede før sommeren.

– I så fall er vi tidlig ute med å ta i bruk dette i anleggssammenheng. Det er allerede i bruk i byggsektoren – Statsbygg har hatt EPD-krav til en del materialer i noen år.

DRONER/21. januar 2019

Norsk Dronesenter etablert

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk Dronesenter etablert. Selskapet har som målsetning å fasilitere for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer holder en høy takt, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving. Les hele saken

BOMPENGER/18. januar 2019

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

Samferdsel, bompenger og infrastruktur vies mye plass i den nye regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Høyre, Venstre, Frp og Krf. -De signaliserer tiltak som kan få ned bompengebelastningen med om lag 1 milliard årlig. Men det gjenstår å se om folk vil merke noe til lavere bompenger i hverdagen sin, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. Les hele saken

VEG/17. januar 2019

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

– Nye Veier vart etablert for å bygge vegar i Noreg på ein betre og meir effektiv måte slik at vi får meir veg for pengane. Selskapet har så langt levert gode resultat. Regjeringa ønsker no å gje selskapet ansvaret for å bygge ut tre nye vegstrekningar. Eg har stor tru på at Nye Veier vil bygge ut desse strekningane på ein rask og kostnadseffektiv måte, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen