EPD på alt fra vin og pasta til asfalt og betong
(Illustrasjon: Jon Opseth / Statens vegvesen)

EPD på alt fra vin og pasta til asfalt og betong

EPD er en internasjonal «nøkkelhullsmerking» som viser miljøprofilen på et produkt fra produksjon til bruk.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

EPD står for Environmental Product Declaration. Den gjør det lettere for kunden å velge et produkt med god miljøprofil, på samme måte som en kan velge matvarer med nøkkelhull.

Miljøbelastning på livsløp

Ett og samme produkt kan ha ulik miljøbelastning:

Hvis en bygger en iglo på Grønland har du både byggematerialer og folk som kan gjøre jobben. Bygges en iglo i et varmere land, må det både fraktes is, en bygge-ekspert og en må bruke fryseanlegg. Kanskje et søkt eksempel, men ikke helt fjernt: Isbiter fra Svartisen fraktes til en bar i New York.

– EPD viser forurensning og ressursbruk i hele produksjonskjeden. Det er en livstidsbetraktning av et produkt der en ser hva det påfører miljøet fra råvare og produksjon fram til bruk. De fleste av våre produkter vil etter hvert få en egen EPD. Foreløpig finnes det for asfalt, betong og armeringsstål. Det opplyser Kari Sigurd Fredriksen i Statens vegvesen.

EPD kan sammenlignes i alle land

EPD er lagd med standardiserte metoder slik at miljøinformasjon fra ulike land kan sammenlignes. Kravene til hvordan en EPD skal lages er spesifisert i ISO-standard

Fredriksen håper at de gjennom Vegvesenets KraKK-prosjekt kan ta i bruk EPD for å redusere de store CO2-utslippene (karbonavtrykk) fra vegprosjekt allerede før sommeren.

– I så fall er vi tidlig ute med å ta i bruk dette i anleggssammenheng. Det er allerede i bruk i byggsektoren – Statsbygg har hatt EPD-krav til en del materialer i noen år.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen