Enovakonferansen 2017 kommer snart

Enovakonferansen 2017 kommer snart

31. januar og 1. februar arrangeres Enovakonferansen i Trondheim for sjette gang. Konferansen samler over 700 deltakere fra norsk næringsliv og offentlig sektor, og har etablert seg som den viktigste møteplassen for alle som ser forretningsmulighetene i det grønne skiftet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

På en egen presseseanse med Enovas adm.dir. Nils Kristian Nakstad og olje- og energiminister Terje Søviknes lanserer Enova nye støttetilbud som skal bidra til å få fram mer norsk energi- og klimateknologi som kan ta Norge og verden til lavutslippssamfunnet. I tillegg åpner Enova ny utlysing om utbygging av landstrøm til skip.

Tema for årets konferanse er Den nye økonomien. I løpet av et par generasjoner må utslippene av klimagasser kraftig ned, samtidig som vi skal videreutvikle dagens velferdssamfunn. Da må naturressursene utnyttes bedre, og innovative løsninger må skape nye verdier – alt med utgangspunkt i ny, grønn teknologi. Stikkord for den nye økonomien er sirkulær økonomi, grønne investeringer og delingsøkonomi, og over 40 foredragsholdere fra inn- og utland vil angripe disse problemstillingene fra sine unike ståsted.

Enovakonferansen - 31. januar 2017

Morten Nielsen fra danske Sustainia, og med erfaring fra Carlsberg og Unilever, har jobbet med bærekraftige endringer av flere av de største byene i verden, og vil inspirere andre med de fremste eksemplene på sirkulær økonomi. På podiet står også flere norske bedriftsledere gjør store grønne investeringer. Blant annet vil Hurtigrutens Daniel Skjeldam fortelle hvordan norsk teknologi kan og bør seile ut på de syv hav, mens Svein Richard Brandtzæg, som er både konsernsjef i Hydro og styreleder i NTNU, viser hvordan hensyn til klima og økonomi kan gå hånd i hånd.

April Rinne fra World Economic Forum er blant verdens fremste på delingsøkonomi. Hun presenterer både innovative og lovende forretningsmodeller fra hele verden. Leder i det offentlig oppnevnte Delingsøkonomiutvalget, Tommy Staahl Gabrielsen, vil ta det norske perspektivet.

Enovakonferansen - 1. februar 2017

På konferansens andre dag går Enova i dybden på tematikken fra dag 1, med en rekke eksempler på hvordan den nye økonomien konkret vokser fram i norsk næringsliv. Man får blant annet høre hvordan smelteverket Finnfjord utvider produktporteføljen med alger for å få bukt med CO2-utslippene – et nytenkede eksempel på god ressursutnyttelse som både skaper nye verdier og lavere utslipp.

Utover dagen blir det presentert en rekke prosjekter som byr på innovasjonen samfunnet trenger, deriblant Quantafuel, som skal omdanne plastavfall til syntetisk diesel, og WindPartner/ESNA, to oppstartsbedrifter fra Kristiansand som sammen bringer ny teknologi ut til verdens havvindparker. Sør-Trøndelag Fylkeskommune bygger landets mest energieffektive skole, og kommer på konferansen for å fortelle om hvordan gode prosesser sikrer at skyhøye ambisjoner blir realisert.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen