Enova støtter grønn energi i Sandnes

Enova støtter grønn energi i Sandnes

Lyse skal bygge ut over ti kilometer med rør for klimavennlig fjernvarme og frikjøling i Sandnes. Nå får prosjektet drahjelp med 36 millioner kroner i støtte fra Enova.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Grønt lys fra myndighetene og innvilget støtte fra Enova gjør at vi endelig kan sette i gang. Hver dag produseres varme når flere tonn av ditt og mitt avfall brennes på Forus, og utbyggingen til Sandnes gjør at enda mer av denne fjernvarmen kan komme samfunnet til gode, sier Audun Aspelund, administrerende direktør i datterselskapet Lyse Neo.

Både varme og kjøling

Prosjektet innebærer en utvidelse av fjernvarmenettet mellom Forus og Sandnes, og en tredobling av tilgjengelig fjernvarme i området målt i energimengde. I tillegg skal Lyse etablere et frikjøleanlegg i Sandnes sentrum som kjøler ned bygg ved hjelp av sjøvann hentet fra hundre meters dyp i Gandsfjorden.

[factbox id="1"]

– I store deler av året går mye av varmen fra avfallsforbrenningen til kråkene fordi fjernvarmenettet vårt ikke er stort nok. Utvidelsen til Sandnes gjør at vi kan utnytte enda mer av denne klimavennlige fjernvarmen, sier Aspelund.

Fram mot 2021 blir totalinvesteringen i prosjektet på rundt 160 millioner kroner. Utbyggingen vil også generere flere arbeidsplasser i regionen over de neste årene.

God utnyttelse av ressurser

Enova støtter prosjektet med 36 millioner kroner.

– Utbyggingen til Lyse Neo har en rekke positive sider. I tillegg til at fjernvarmetilbudet i området utvides, er det fornuftig at det skjer med fornybar varme basert på avfall. Det er god ressursutnyttelse. Det er også gledelig at dette erstatter naturgass som i dag brukes i fjernvarmenettet i Sandnes sentrum, sier Petter Hersleth, Enovas markedssjef for transport, fjernvarme og anlegg.

Hersleth mener det er gode grunner til å fortsette utbyggingen av fjernvarme i Norge:

– Vi har en lite fleksibel energiforsyning i Norge, hvor vi har gjort oss svært avhengig av elektrisitet. Det kan gi utfordringer i tørre og kalde år. Økt bruk av fjernvarme gjør at elektrisitet som ellers ville vært brukt til oppvarming, kan frigjøres for formål hvor klimanytten er større, sier Hersleth.

HAVBRUK/19. februar 2018

Norge trenger Ocean Space Centre

Sintef Ocean har en i samarbeid med kunnskapsmiljøer og industrielle aktører utredet hvilke krav til fremtidig infrastruktur som må innfris for at Norge beholder posisjonen som internasjonalt ledende innen havromsteknologi. Målet er å etablerefremtidens marintekniske kunnskapssenter i Trondheim. Les hele saken

Til toppen