Enova-støtte til energiledelse

Enova-støtte til energiledelse

Som første aktør i anleggsbransjen har Stangeland Maskin fått Enova-støtte til energiledelse. Nå spirer og gror energitiltakene hos Stavanger-bedriften.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Det hele startet med at vi ønsket å legge inn miljøkrav i rammeavtalen da vi skulle kjøpe nye lastebiler. Derfra har det bare ballet på seg, sier assisterende daglig leder Tommy Stangeland i Stangeland Maskin.

Entreprenøren fikk snart nyss i muligheten for å få støtte fra Enova til etablering av energiledelse, og er nå godt i gang med dette. Bedriften har tatt grep om egen energibruk blant annet gjennom å sette måltall for dieselforbruk og å øke takten på utskiftingen til biler og maskiner med lavere forbruk og lavere utslipp.

– Dette vil komme uansett. For eksempel ser vi nå at kommuner og andre kunder som smått har begynt å etterspørre miljøregnskaper. Vi har som visjon å være den ledende aktøren i bransjen, så her er det naturlig for oss å være i forkant, sier Stangeland.

Først i bransjen

Med sine 650 ansatte og en omsetning på over en milliard kroner årlig, er Stangeland Maskin den største entreprenøren i Rogaland. Bedriften er også den første i anleggsbransjen som har søkt Enova om støtte til energiledelse.

– Kundene til anleggsbransjen kommer til å stille sterkere miljøkrav fremover. Da vil entreprenører med systematisk oppfølging og forbedring av energibruken ha et klart konkurransefortrinn. Stangeland Maskin har nå gått foran som et godt eksempel for resten av bransjen, og vi er veldig glade for å kunne gi dem støtte til å komme i gang, sier Petter Hersleth, markedssjef for transport og anlegg i Enova.

Mer effektiv flåtestyring

Enovas støtte på en million kroner går til analyser og etablering av konkrete tiltakslister. Energiledelsesarbeidet hos Stangeland Maskin har bidratt til å effektivisere både anleggsarbeid og godstransport, og de har kartlagt tiltak både for å redusere utslipp per kjøretøy og å begrense transportbehovet. Også mindre tiltak kan ha stor effekt:

– Vi har 80 lastebiler kjørende rundt i Stavanger-området hver eneste dag, og flåtestyringssystemet vårt viser hvor alle bilene våre befinner seg. Nå har vi oppgradert systemet slik at kartet oppdaterer seg hvert eneste minutt i stedet for hvert tiende, sier Tommy Stangeland.

Denne lille endringen har gjort at man med langt større treffsikkerhet kan kontakte den sjåføren som befinner seg nærmest godset som skal hentes.

– Med dette oppnår vi mer fullastede biler og færre kjørte kilometer. Slik gjør nye løsninger at vi kan utnytte materiellet vårt bedre, til glede for både bunnlinja og klimaet, sier Stangeland.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen