Enova samler norsk næringsliv i Trondheim

Enova samler norsk næringsliv i Trondheim

Statsminister Erna Solberg åpner konferansen den 26. januar med 700 deltakere fra norsk næringsliv og offentlig sektor. Olje- og energiminister Tord Lien avslutter konferansen den 27. januar.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Dag 1 - Bærekraftperspektivet i større grad

"Det grønne gullet" blir den første store energi- og klimakonferansen etter klimaavtalen i Paris, og den historiske avtalen setter naturlig nok sitt preg på konferansen. Fra Danmark kommer tidligere klimakommisær Connie Hedegaard. Hun er nå leder for regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, og vil dele sine betraktninger om hvilke grep Norge og Europa bør ta nå. Forskningsdirektør Guri Bang fra Cicero presenterer en helt ny rapport om Norges muligheter i en verden som skal til lavutslippssamfunnet.

Enovakonferansen er først og fremst for og med markedsaktørene som til syvende og sist må drive det grønne skiftet fremover. I år får de drøyt 700 deltakerne høre Rosa Pinero fra den globale aluminiumsgiganten Alcoa fortelle om hvordan bærekraftperspektivet i større og større grad setter sitt preg på internasjonal industri og næringsliv.

[youtube id="hq4dimAsxHE"]

Mats Andersson fra Lefdal Mine vil gi oss historien om hvorfor de bygger Nord-Europas største datasenter i Sogn og Fjordane, mens Kjersti Kleven i Kleven Maritime og Jan Fredrik Meling i Eidesvik Offshore forteller om hvordan de sammen er med på å drive fram den innovasjonen som lavutslippssamfunnet er helt avhengig av. Dagen avsluttes som vanlig med festmiddag og utdeling av Enovaprisen. Nytt av året er at du kan nominere den personen du mener bør få prisen.

[factbox id="1"]

Dag 2- Bygg, industri og transport

På dag 2 av konferansen går vi nærmere inn på de ulike markedsområdene: bygg, industri og transport. I byggsesjonen belyser vi følgende problemstillinger: Hva skal til for at vi skal velge energismarte løsninger i boligene våre, hvem tar regninga for grønne bygg, og hvordan kan vi få til bedre bygg med gode prosesser? Ivar Koteng vil fortelle om hvorfor hans eiendomsselskap ikke satser på grønne bygg. Kommune-Norge har fått en helt egen bolk. Energifokus i kommunene kan gi 1 milliard i ekstra midler hvert år. Hvordan?

Industrisesjonen vil se nærmere på hva som kreves av de ulike industrisegmentene på veien mot lavutslippssamfunnet, og her viser vi fram konkrete eksempler på aktører som går foran. Industrien har kommet langt i det grønne skiftet, men potensialet er fremdeles stort. Hvordan går det med energieffektiviseringen offshore? Kan biokull være fremtidens løsning? SINTEF-direktør Alexandra Bech Gjørv er blant navnene som skal i aksjon på scenen.

Asko-direktør Torbjørn Johannson er en av dem som skal gi oss noen svar på hva som må til for at vi skal få fram de nødvendige lavutslippsløsningene innen landtransporten, mens salgsdirektør Odd Moen i Siemens ser på det samme til sjø i sesjonen som er viet mulighetene innen transportsektoren.

Dagen avrundes med olje- og energiminister Tord Lien. I vår skal han legge fram den nye energimeldingen. Hvilke perspektiver har han med seg til Enovakonferansen? Fire unge næringslivsledere får også muligheten til å komme med sine innspill til Lien.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen