Det blir ingen streik blant Bane NOR-ansatte.
Det blir ingen streik blant Bane NOR-ansatte. (Foto: Olav Nordli)

Enighet om ny tariffavtale for ansatte i Bane NOR

Det blir ikke streik i Bane NOR. Mandag 26. februar møttes Spekter, LO og YS til mekling om nye tariffavtaler for LO og YS sine medarbeidere i Bane NOR. Litt etter klokken 17 tirsdag kunne mekler Mats Ruland endelig slå fast at det var oppnådd enighet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Vi er glade for at vi kom til enighet og unngår streik. Forhandlingene har tatt tid og vært krevende, men nå gleder vi oss over at vi har fått til nye avtaler, sier konsernsjef Gorm Frimannslund.

Det ble først oppnådd enighet med YS-forbundet Delta litt før klokken 14 tirsdag, mens meklingen med LO Stat altså fortsatte fram til klokken 17.  LO Stat meklet på vegne av Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund.

Fra Spekters side og YS er forslaget endelig vedtatt, mens LO har varslet at forslaget skal ut på uravstemning.

Enigheten betyr at det ikke blir streik og at alle tog går som normalt. 

Forhandlingene har både handlet om å etablere en ny tariffavtale etter overgangen til Bane NOR og å gjennomføre lønnsoppgjøret for 2017. Lønnsoppgjørene er på nivå med frontfaget.

Fra Jernbaneverket til Bane NOR

Den 1. januar 2017 ble etaten Jernbaneverket erstattet av statsforetaket Bane NOR.  Etter en rekke direkte forhandlingsmøter om ny tariffavtale mellom Bane NOR og fagforeningene, ble det gjennomført såkalte Fase 3-forhandlinger mellom Spekter og hovedsammenslutningene 10. og 11. januar 2018. Her ble det oppnådd enighet med Unio og SAN, men ikke med LO Stat og YS.

Mandag 26. februar møttes derfor partene til megling hos Riksmegleren. Etter at partene hadde sittet sammen i 31 timer ble det altså oppnådd enighet om en avtale.

 

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen