Enighet mellom Nye Veier og Veidekke Entreprenør AS

Enighet mellom Nye Veier og Veidekke Entreprenør AS

Styret i Nye Veier AS har innstilt at Veidekke Entreprenør AS skal få oppdraget med å bygge ny E6 mellom Arnkværn og Moelv i Hedmark. Kontrakten er verdt 2,3 milliarder kroner ekskl. mva.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det ble kjent i juli at Veidekke hadde levert det beste tilbudet i konkurransen om storoppdraget. Etter en vellykket konkretiseringsfase mellom Nye Veier og Veidekke er partene enige om å gå videre i prosessen. Med som rådgiver har Veidekke valgt Sweco.

Kostnadsbesparelse på omlag 20 prosent

Kontraheringen til veiutbyggingen for strekningen E6 Arnkvern – Moelv er gjennomført etter BVP-metoden (Best Value Procurement). Etter en grundig evalueringsprosess før sommeren, vedtok styret i juli at Nye Veier skulle gå inn i konkretiseringsfasen med Veidekke Entreprenør AS.

– Vi har gjennomført en god konkretiseringsfase sammen med Veidekke. Ved å involvere entreprenør og rådgivere tidlig i prosjektet har vi fått på plass smarte løsninger til riktig pris. Konkretiseringsfasen bekrefter at Veidekke har jobbet grundig med løsningene de tilbyr, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen.

I konkretiseringsfasen har Veidekke Entreprenør AS presentert sin plan for hvordan de skal nå målene i veiutbyggingsprosjektet. Pris utgjør 25 prosent av tildelingskriteriene når byggherrens makspris er nådd.

– Med en kontraktssum på 2,3 mrd NOK eks. mva. for Arnkvern – Moelv, ligger Nye Veier an til en total kostnadsbesparelse på omlag 20 prosent for utbyggingen av E6 gjennom Hedmark, sier Moshagen.

Kontraktssignering i oktober

Det er en klagefrist frem til fredag 29. september. Dersom det ikke kommer inn innsigelser er det planlagt kontraktssignering tirsdag 3. oktober.

– Nå er de andre tilbyderne varslet om at Nye Veier har valgt Veidekke Entreprenør AS. Vi planlegger å signere kontrakten tirsdag 3. oktober, sier Moshagen.

Veistrekningen Arnkvern – Moelv er 24 km.

Til toppen