Enighet mellom Nye Veier og Veidekke Entreprenør AS

Enighet mellom Nye Veier og Veidekke Entreprenør AS

Styret i Nye Veier AS har innstilt at Veidekke Entreprenør AS skal få oppdraget med å bygge ny E6 mellom Arnkværn og Moelv i Hedmark. Kontrakten er verdt 2,3 milliarder kroner ekskl. mva.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det ble kjent i juli at Veidekke hadde levert det beste tilbudet i konkurransen om storoppdraget. Etter en vellykket konkretiseringsfase mellom Nye Veier og Veidekke er partene enige om å gå videre i prosessen. Med som rådgiver har Veidekke valgt Sweco.

Kostnadsbesparelse på omlag 20 prosent

Kontraheringen til veiutbyggingen for strekningen E6 Arnkvern – Moelv er gjennomført etter BVP-metoden (Best Value Procurement). Etter en grundig evalueringsprosess før sommeren, vedtok styret i juli at Nye Veier skulle gå inn i konkretiseringsfasen med Veidekke Entreprenør AS.

– Vi har gjennomført en god konkretiseringsfase sammen med Veidekke. Ved å involvere entreprenør og rådgivere tidlig i prosjektet har vi fått på plass smarte løsninger til riktig pris. Konkretiseringsfasen bekrefter at Veidekke har jobbet grundig med løsningene de tilbyr, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen.

I konkretiseringsfasen har Veidekke Entreprenør AS presentert sin plan for hvordan de skal nå målene i veiutbyggingsprosjektet. Pris utgjør 25 prosent av tildelingskriteriene når byggherrens makspris er nådd.

– Med en kontraktssum på 2,3 mrd NOK eks. mva. for Arnkvern – Moelv, ligger Nye Veier an til en total kostnadsbesparelse på omlag 20 prosent for utbyggingen av E6 gjennom Hedmark, sier Moshagen.

Kontraktssignering i oktober

Det er en klagefrist frem til fredag 29. september. Dersom det ikke kommer inn innsigelser er det planlagt kontraktssignering tirsdag 3. oktober.

– Nå er de andre tilbyderne varslet om at Nye Veier har valgt Veidekke Entreprenør AS. Vi planlegger å signere kontrakten tirsdag 3. oktober, sier Moshagen.

Veistrekningen Arnkvern – Moelv er 24 km.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen