Enighet mellom Nye Veier og Veidekke Entreprenør AS

Enighet mellom Nye Veier og Veidekke Entreprenør AS

Styret i Nye Veier AS har innstilt at Veidekke Entreprenør AS skal få oppdraget med å bygge ny E6 mellom Arnkværn og Moelv i Hedmark. Kontrakten er verdt 2,3 milliarder kroner ekskl. mva.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det ble kjent i juli at Veidekke hadde levert det beste tilbudet i konkurransen om storoppdraget. Etter en vellykket konkretiseringsfase mellom Nye Veier og Veidekke er partene enige om å gå videre i prosessen. Med som rådgiver har Veidekke valgt Sweco.

Kostnadsbesparelse på omlag 20 prosent

Kontraheringen til veiutbyggingen for strekningen E6 Arnkvern – Moelv er gjennomført etter BVP-metoden (Best Value Procurement). Etter en grundig evalueringsprosess før sommeren, vedtok styret i juli at Nye Veier skulle gå inn i konkretiseringsfasen med Veidekke Entreprenør AS.

– Vi har gjennomført en god konkretiseringsfase sammen med Veidekke. Ved å involvere entreprenør og rådgivere tidlig i prosjektet har vi fått på plass smarte løsninger til riktig pris. Konkretiseringsfasen bekrefter at Veidekke har jobbet grundig med løsningene de tilbyr, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen.

I konkretiseringsfasen har Veidekke Entreprenør AS presentert sin plan for hvordan de skal nå målene i veiutbyggingsprosjektet. Pris utgjør 25 prosent av tildelingskriteriene når byggherrens makspris er nådd.

– Med en kontraktssum på 2,3 mrd NOK eks. mva. for Arnkvern – Moelv, ligger Nye Veier an til en total kostnadsbesparelse på omlag 20 prosent for utbyggingen av E6 gjennom Hedmark, sier Moshagen.

Kontraktssignering i oktober

Det er en klagefrist frem til fredag 29. september. Dersom det ikke kommer inn innsigelser er det planlagt kontraktssignering tirsdag 3. oktober.

– Nå er de andre tilbyderne varslet om at Nye Veier har valgt Veidekke Entreprenør AS. Vi planlegger å signere kontrakten tirsdag 3. oktober, sier Moshagen.

Veistrekningen Arnkvern – Moelv er 24 km.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen