Eneleverandør på Follobanenprosjektet

Eneleverandør på Follobanenprosjektet

De neste to årene vil Mapei i Nord-Odal levere ti fulle tankbiler i uka til Norges største samferdselsprosjekt. Mapei er valgt til eneleverandør av «backfiling» til Follobanenprosjektet, og leverer dermed produkter til alle fire tunnelboremaskinene som er i bruk.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Vi var allerede tungt inne som en komplett leverandør til Follobanen og har to mann som jobber fulltid på prosjektet. At Mapei har den beste tekniske løsningen i konkurranse med flere andre dyktige leverandører og blir eneleverandør på «backfilling», er en stor anerkjennelse, sier Kenneth Gundersen, Country Manager Underground Technology Team hos Mapei.

Vårt tette samarbeid med utførende entreprenør på Follobanenprosjektet og muligheten til å benytte vårt eget teknologisenter for tunnel i Nord-Odal, har vært helt avgjørende for at vi vinner en slik kontrakt.

Største enkeltavtalen som Mapei UTT Norge noen gang har inngått

Staten investerer 22 milliarder kroner den nye Follobanen, som skal sørge for bedre kommunikasjon mellom Oslo og Ski. Det graves ut to 22 kilometer lange dobbeltspor av disse enorme bormaskiner.

– Det settes opp ferdige elementer som danner vegger og tak i tunnelen. Disse har en avstand på 20-25 cm til selve fjellet, og mellomrommet fylles med en blanding av sement, bentonitt og vann fra en pumpebil. Fordi tunnelen er så lang blir det også lange fraktavstander. Derfor tilsettes blandingen først Mapei sin retarder for at den ikke skal herde i forbindelse med pumping fra blandestasjonene til hver enkelt tunnelboremaskin. Når massen pumpes inn bak elementene, tilsettes Mapei sin, akselerator. Dette for at massen skal herde og elementene være stabile i fremtiden.

Avtalen som er inngått, er den største enkeltavtalen som Mapei UTT Norge noen gang har inngått.

Bidrar til å forbedre trafikksituasjonen

Utbyggingen av Follobanen utgjør en stor del av årets omsetning for Mapeis offensive Underground Technology Team i Norge. I tillegg til «backfilling» leverer Mapei et bredt spekter andre produkter, for eksempel produkter til vanntetting av tuneller. I tillegg til lokal kompetanse trekker de veksler på Mapei Global Underground Technology Team.

– Det er moro å se at vi kan være med på de aller største prosjektene, og at vår kompetanse kan bidra til å forbedre trafikksituasjonen rundt hovedstaden. Det er flere store tunnelprosjekter på trappene i Norge, med denne kontrakten viser vi at Mapei Underground Technology Team har kompetanse og konkurransekraft, poengterer Gundersen.

Til toppen