Endret byggestart for Ringeriskbanen

Endret byggestart for Ringeriskbanen

Regjeringen har varslet endret byggestart for Ringeriksbanen til 2021/22. Opprinnelig var ambisjonen oppstart i 2019.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi forstår at mange er skuffet, men god kontroll på prosjektet er vår første prioritet. Om vi må velge mellom det og rask gjennomføring, er det viktigst å ha kontroll, sier konsernsjef i Bane NOR Gorm Frimannslund.

Prosjektet jobber nå etter en hurtigplan, der flere prosesser går samtidig.

- Planprosessen er i rute, men det er en viss risiko forbundet med å kjøre overlappende prosesser, påpeker Frimannslund.

Modning og optimalisering

Prosjektdirektør i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, Morten Klokkersveen, mener utsettelsen gir prosjektet bedre tid til å modne og optimalisere de ulike løsningene og finne tiltak som reduserer kostnadene. I tillegg reduseres risikoen når det gjelder grunnforholdene, og det blir tid til å sørge for et enda bedre gjennomarbeidet kontraktsunderlag.

I hurtigplanen er det ikke tatt tilstrekkelig hensyn til prosesser som ekstern kvalitetssikring, bompengeproblematikk og Stortingets egen budsjettprosess.

- Det nye regelverket for offentlige anskaffelser ville uansett ha gitt behov for mer tid til kontraktsarbeidet, mener Klokkersveen.

Oppstart i 2021 gir en rasjonell prosess fram mot byggestart for arbeidslaget i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

- Vi skal uansett være klare når investeringsmidlene bevilges, forsikrer Klokkersveen.

Jobber etter planen

Ny Nasjonal transportplan er fortsatt ikke lagt fram, og dermed heller ikke vedtatt i Stortinget. Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 jobber foreløpig videre etter samme fremdriftsplan som man hittil har hatt i arbeidet.

– Vi har planleggingsoppdrag for 2017, og følger den planen videre. Den er fullt ut holdbar også i lys av det som er kommet frem. Senere kan det bli aktuelt å justere fremdriften etter at det som er kommet frem blir formalisert, sier Frimannslund.

JURIDISK/25. mars 2019

Kontraktene må forståes og utvikles

– I en bransje hvor beløpene veldig fort blir store, er kontraktene uten tvil avgjørende viktig. De er viktige i andre bransjer også, men kanskje spesielt viktige i bygge- og anleggsbransjen. Kontraktene må forståes, og kanskje til og med utvikles, slik at de passer til den jobben som skal gjøres. Les hele saken

ASFALT/25. mars 2019

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

– Veidekke hadde et felles prosjekt med Shell Bitumen som startet på slutten av 1990-tallet , der fokus var å redusere miljøpåvirkningen fra produksjon av asfalt. I dette arbeidet ble WAM-Foam utviklet, hvor man oppnådd en  betydelig reduksjon i utslippet. Slik sett var Veidekke tidlig ute – og vi fortsetter vårt miljøfokus. Les hele saken

Til toppen