Endrer sikkerhetsregelverk etter press fra Parat

Endrer sikkerhetsregelverk etter press fra Parat

Det norske regelverket for å foreta bakgrunnssjekk av ansatte i luftfarten, er i strid med EUs regelverk. Etter at ESA konkludert med at Luftfartstilsynet bryter EUs regelverk, er nå ny forskrift sendt ut på høring.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Siden 2012 har Parat lagt press på norske og europeiske myndigheter. Leder for Norsk Pilotforbund, Petter Førde, sier endringen som nå kommer, er en direkte følge av dette arbeidet.

– Etter at vi mottok en skriftlig bekreftelse fra Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet med innrømmelser om at det ikke utføres bakgrunnssjekk av personer fra tredjeland, ble det bevegelse i saken, sier Førde.

Norge er nå pålagt å rydde opp

Han sier Parat også henvendte seg til kontakter i EU-parlamentet, noe som førte til at EU-kommisjonen kontaktet EFTA for å få svar fra norske myndigheter om deres praksis vedrørende bakgrunnssjekk.

– EU-kommisjonen er tydelig på at norske myndigheter ikke har noen unntak for kontroll av besetningsmedlemmer fra tredjelands borgere, slik departementet hevdet. Derfor er Norge nå pålagt av europeiske luftfartsmyndigheter å rydde opp i denne lemfeldige og manglende kontrollen, sier Førde.

Han sier norske myndigheters unnlatelse av bakgrunnssjekk av personer fra tredjeland åpner for at potensielle terrorister med falsk ID kan få fri tilgang til fly og cockpit i Norge, i tillegg til på europeiske- og interkontinentale flygninger.

Nytt forslag er på høring

– Vi har eksempler på nordmenn som blir nektet adgangskort etter å ha bodd i utlandet en periode. Årsaken oppgis å være mangler ved politiattesten. Samtidig trenger ikke tilsvarende personell fra tredjeland politiattest. Årsaken som Luftfartstilsynet oppgir skriftlig, er at dette er for ressurskrevende, utfordrende og at det ofte er «tvil om dokumentets pålitelighet selv etter omfattende ressursbruk», sier Førde, som ikke forstår logikken i dette viktige sikkerhetsspørsmålet.

Nytt forslag til forskrift fra Luftfartstilsynet, som nå er på høring, krever uttømmende politiattest for de siste fem år også for personer fra tredjeland.

– Vi er glad for at Luftfartstilsynet nå innfører de samme sikkerhetsreglene for personer fra tredjeland som de vi nordmenn og våre europeiske kolleger omfattes av. Samtidig har tilsynet et utvidet ansvar for å forsikre seg om at dokumenter som fremlegges, er ekte. Dette ansvaret er beskrevet i politiregisterloven, der det går frem at vandelsattest ikke utstedes til personer utenfor Norge og EØS-land. Luftfartstilsynet gir seg selv unntak fra denne bestemmelsen i den nye forskriften, og vårt spørsmål til tilsynet er hvordan de rent faktisk vil utføre sitt kontrollansvar, sier Førde.

DRONER/21. januar 2019

Norsk Dronesenter etablert

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk Dronesenter etablert. Selskapet har som målsetning å fasilitere for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer holder en høy takt, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving. Les hele saken

BOMPENGER/18. januar 2019

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

Samferdsel, bompenger og infrastruktur vies mye plass i den nye regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Høyre, Venstre, Frp og Krf. -De signaliserer tiltak som kan få ned bompengebelastningen med om lag 1 milliard årlig. Men det gjenstår å se om folk vil merke noe til lavere bompenger i hverdagen sin, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. Les hele saken

VEG/17. januar 2019

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

– Nye Veier vart etablert for å bygge vegar i Noreg på ein betre og meir effektiv måte slik at vi får meir veg for pengane. Selskapet har så langt levert gode resultat. Regjeringa ønsker no å gje selskapet ansvaret for å bygge ut tre nye vegstrekningar. Eg har stor tru på at Nye Veier vil bygge ut desse strekningane på ein rask og kostnadseffektiv måte, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen