Endrer sikkerhetsregelverk etter press fra Parat

Endrer sikkerhetsregelverk etter press fra Parat

Det norske regelverket for å foreta bakgrunnssjekk av ansatte i luftfarten, er i strid med EUs regelverk. Etter at ESA konkludert med at Luftfartstilsynet bryter EUs regelverk, er nå ny forskrift sendt ut på høring.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Siden 2012 har Parat lagt press på norske og europeiske myndigheter. Leder for Norsk Pilotforbund, Petter Førde, sier endringen som nå kommer, er en direkte følge av dette arbeidet.

– Etter at vi mottok en skriftlig bekreftelse fra Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet med innrømmelser om at det ikke utføres bakgrunnssjekk av personer fra tredjeland, ble det bevegelse i saken, sier Førde.

Norge er nå pålagt å rydde opp

Han sier Parat også henvendte seg til kontakter i EU-parlamentet, noe som førte til at EU-kommisjonen kontaktet EFTA for å få svar fra norske myndigheter om deres praksis vedrørende bakgrunnssjekk.

– EU-kommisjonen er tydelig på at norske myndigheter ikke har noen unntak for kontroll av besetningsmedlemmer fra tredjelands borgere, slik departementet hevdet. Derfor er Norge nå pålagt av europeiske luftfartsmyndigheter å rydde opp i denne lemfeldige og manglende kontrollen, sier Førde.

Han sier norske myndigheters unnlatelse av bakgrunnssjekk av personer fra tredjeland åpner for at potensielle terrorister med falsk ID kan få fri tilgang til fly og cockpit i Norge, i tillegg til på europeiske- og interkontinentale flygninger.

Nytt forslag er på høring

– Vi har eksempler på nordmenn som blir nektet adgangskort etter å ha bodd i utlandet en periode. Årsaken oppgis å være mangler ved politiattesten. Samtidig trenger ikke tilsvarende personell fra tredjeland politiattest. Årsaken som Luftfartstilsynet oppgir skriftlig, er at dette er for ressurskrevende, utfordrende og at det ofte er «tvil om dokumentets pålitelighet selv etter omfattende ressursbruk», sier Førde, som ikke forstår logikken i dette viktige sikkerhetsspørsmålet.

Nytt forslag til forskrift fra Luftfartstilsynet, som nå er på høring, krever uttømmende politiattest for de siste fem år også for personer fra tredjeland.

– Vi er glad for at Luftfartstilsynet nå innfører de samme sikkerhetsreglene for personer fra tredjeland som de vi nordmenn og våre europeiske kolleger omfattes av. Samtidig har tilsynet et utvidet ansvar for å forsikre seg om at dokumenter som fremlegges, er ekte. Dette ansvaret er beskrevet i politiregisterloven, der det går frem at vandelsattest ikke utstedes til personer utenfor Norge og EØS-land. Luftfartstilsynet gir seg selv unntak fra denne bestemmelsen i den nye forskriften, og vårt spørsmål til tilsynet er hvordan de rent faktisk vil utføre sitt kontrollansvar, sier Førde.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen